De maand mei is de maand dat de vakantietoeslag uitbetaald wordt in de branche kinderopvang. Waarop is dat gebaseerd? We leggen het uit.

Allereerst worden er verschillende namen gebruikt voor vakantietoeslag. Officieel heet het vakantiebijslag, maar bijna niemand gebruikt dat nog.  Vaker is het bekend onder de noemer vakantietoeslag of vakantiegeld.

Uitbetaling van de vakantietoeslag gebeurt in de maand mei. Tegenwoordig wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van een soort cafetariamodel, waarbij je als werknemer er ook voor kan kiezen om deze maandelijks al uit te laten keren, per saldo maakt dat niets uit voor de hoogte.

De vakantietoeslag wordt berekend over de periode die loopt van 1 juni tot en met 31 mei. Ben je later dan 1 juni in dienst gekomen, dan geldt dat moment als startdatum. Ga je voor 31 mei bij een werkgever in dienst, dan ontvang je bij uitdiensttreding ook de afrekening vakantietoeslag.

Hoogte vakantietoeslag

De vakantietoeslag bedraagt 8% van het salaris dat de medewerker heeft verdiend in deze periode.  Bij het salaris horen ook de salarisdoorbetaling, uitkeringen en aanvullingen die de medewerker in deze periode heeft ontvangen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en die omschreven zijn in artikel 5.11 van de cao kinderopvang. Er wordt geen vakantietoeslag berekend over bonussen of eindejaarsuitkeringen, maar dus wel over uitbetaling van extra gewerkte uren (of tijd voor tijd uren).

Het kan ook zijn dat je iets meer dan 8 % ontvangt. Voor de vakantietoeslag geldt namelijk een minimumbedrag. Dit bedrag gaat tegelijk met de verhoging van de salarisschalen omhoog. Heeft de medewerker een voltijdbaan? Dan krijgt deze minimaal het volgende bedrag:

Minimum vakantietoeslag bij voltijd BedragMinumumgrondslag
per 1 januari 2022 € 178,79 €                   2.234,88
per 1 juli 2022 € 180,58 €                   2.257,25
per 1 september 2022 € 181,48 €                   2.268,50
per 1 januari 2023 € 181,48 €                   2.268,50
per 1 april 2023 € 197,35 €                   2.466,88
per 1 januari 2024 € 201,30 €                   2.516,25
per 1 april 2024 € 205,33 €                   2.566,63

Is het brutoloon bij voltijd dienstverband op 1 januari 2023 bijvoorbeeld € 2.000, dan ontvang je geen € 160 (=8% van € 2.000) maar € 181,48 (dus iets meer dan 9 %). Werk je 18 uur (=50 %), dan krijg je dus voor iedere gewerkte maand € 90,74 aan vakantiegeld.

Extra belasting

Het zal zeker lijken alsof er meer belasting wordt ingehouden, maar het is niet zo dat vakantiegeld zwaarder belast wordt. Op je loonstrook zal je bij uitbetaling van vakantiegeld ook iets zien als “LH/loonheffing bijzonder tarief”, “Jaarloon bijzonder tarief” en “Loon loonheffing BT”.

In Nederland betaal je belasting over het totale inkomen in 1 kalenderjaar, maar heb je ook recht op bepaalde belastingkortingen (loonheffingskorting). Deze kortingen worden verrekend met je normale, maandelijkse salaris. Bij looncomponenten als vakantiegeld en eindejaarsuitkering mag er dus geen rekening gehouden met deze loonheffingskorting en moet een salarisadministratie gebruik maken van een “bijzonder tarief”. Dit dus om te zorgen dat je over het hele jaar heen de juiste hoeveelheid belasting hebt afgedragen.