Naast je salaris heb je ook recht op een vakantietoeslag, ook wel vakantiegeld genoemd. De hoogte en werking kan een beetje verschillen per CAO. Hoe dit werkt bij de CAO Kinderopvang is als volgt (artikel 6.1):

VAKANTIETOESLAG

1.  De werkgever betaalt vakantietoeslag over de periode die loopt van 1 juni tot en met 31 mei in het volgende jaar.

2.  De vakantietoeslag is 8% van het salaris dat de medewerker heeft verdiend in de periode uit lid 1. Bij het salaris horen ook de salarisdoorbetaling, uitkeringen en aanvullingen die de medewerker in deze periode heeft ontvangen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Zie artikel 5.11.

3. Voor de vakantietoeslag geldt een minimumbedrag. Dit bedrag gaat tegelijk met de verhoging van de salarisschalen omhoog. Heeft de medewerker een voltijdbaan? Dan krijgt ze minimaal het volgende bedrag:

   a. per 1 juli 2021:             € 177,46

   b. per 1 januari 2022:       € 178,79

   c. per 1 juli 2022:              € 180,58

   d. per 1 september 2022: € 181,48

4.  Krijgt de medewerker vakantie-uitkeringen volgens de sociale verzekeringswetten? Dan zitten die bij de vakantietoeslag in.

5.  De werkgever betaalt de vakantietoeslag in mei.