1. Nieuws

Er is een onderhandelaarsakkoord CAO Kinderopvang

Op 11 februari 2020 is naar buiten gekomen dat de verschillende werkgevers- en werknemerspartijen in de kinderopvang een onderhandelaarsakkoord hebben voor een nieuwe CAO Kinderopvang. Deze CAO zou een looptijd gaan hebben van 18 maanden, van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021.

Zo worden per 1 januari 2020 de lonen aangepast met een structurele loonsverhoging van 3%. Vanaf 2020 tevens een eindejaarsuitkering van 2%. Per 1 januari 2021 worden de bedragen van de salarisschalen verhoogd met €12.

Een volledig overzicht van de verschillende afspraken treft u op deze pagina aan.

Laat horen of u tevreden bent met dit akkoord en stem mee.