1. Nieuws

Vacatures voor welke functies ?

VacatureKinderopvang.nl is voor vacatures die een link hebben met kinderopvang of de opvang (van kinderen) in de ruimste zin des woords.. Dat zijn dus functies onder o.a. de CAO Kinderopvang, de CAO Sociaal Werk of de CAO Primair Onderwijs.

De plaatsing van vacatures is volledig gratis !

Een opsomming van de huidige functies die wij hebben opgenomen als keuze mogelijkheid :

Activiteitenbegeleider
Adjunct-directeur
Administratief medewerker
Administratief-secretarieel medewerker
Adviseur
Algemeen directeur
Ambulant onderwijskundig begeleider
Assistent Beheerder
Assistent leidinggevende
Assistent welzijn
Begeleider vrijetijdsbesteding
Begeleider Vrijwilligers
Beheerder
Beleids- of stafmedewerker
Bemiddelingsmedewerker gastouderbureau
Bewindvoerder
Budgetconsulent
Conciërge
Consulent
Contactmedewerker
Controller
Directeur
Ergotherapeut
Expressietherapeut
Facilitair medewerker
Financieel-administratief medewerker
Fysiotherapeut
Gastouder aan huis / Nanny
Gastouder in loondienst
Groepshulp
Hoofd gastouderbureau
Huishoudelijk medewerker
Huisvestingsmedewerker
Inkoper
Intern begeleider
Jobcoach
kinderopvang
Kinderopvang
Klassenassistent
Kok
Leidinggevende
Leidinggevende stafafdeling
Leraar
Lerarenondersteuner
Logopedist
Maatschappelijk Werker
Medewerker beleids- of stafafdeling
Medewerker boekhouding
Medewerker financiële administratie
Medewerker ICT
Medewerker mediatheek
Medewerker personeelszaken
Medewerker planning
Medewerker schoonmaak
Medewerker technische dienst
Nachtwaker
Onderhoudsmedewerker / conciërge
Onderwijsassistent
Orthopedagoog / Psycholoog
Ouderenadviseur
Paramedisch medewerker
Pedagogisch beleidsmedewerker / coach
Pedagogisch medewerker BSO
Pedagogisch medewerker KDV
Pedagogisch medewerker
Peuterspeelzaalleid(st)er
Praktijkopleider
Primair onderwijs
Psychodiagnostisch medewerker
Relatiebeheerder
Remedial teacher
Schoolmaatschappelijk werker
Secretaresse
Sociaal Cultureel Werker
Sociaal pedagogisch werker
Sociaal Raadsman
Sociaal werk
Stafmedewerker automatisering
Stafmedewerker financiën
Stafmedewerker personeel
Systeembeheerder
Technisch assistent
Telefonisch Hulpverlener
Telefonist / Receptionist
Trainer
Trajectbegeleider
Verpleegkundige
Wetenschappelijk functionaris
Woonbegeleider
Zakelijk Leider
Ziekenverzorgende