Salarissen

Toch wel een belangrijk onderdeel bij het dienstverband : wat is het salaris? En wat is het nettoloon behorend bij het brutoloon? Onderstaand tref je een uitleg over deze en andere onderwerpen.

feestend

Er is weer 1 CAO in de kinderopvang

Op 27 juni 2023 is de CAO Kinderopvang 2023 – 2024 Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) geworden! Dit betekent dat de cao nu van toepassing is...
vakantietoeslag

Vakantietoeslag uitbetaling

De maand mei is de maand dat de vakantietoeslag uitbetaald wordt in de branche kinderopvang. Waarop is dat gebaseerd? We leggen het uit. Allereerst worden...
salarissen

Nettoloon berekening

Een nettoloon berekening is best lastig. Maar met onderstaande module heb je snel een indicatie van het nettoloon. Geef het brutoloon in, selecteer de branche...
salarissen

Salarissen CAO Kinderopvang

In de kinderopvang zijn er (soms) 2 CAO’s mogelijk. Is de werkgever lid van de werkgeversorganisatie BK of BMK dan zijn onderstaande salaristredes van de...
salarissen

Salarissen CAO MKMB – BVOK

In de kinderopvang zijn er 2 CAO’s mogelijk. Is de werkgever lid van de werkgeversorganisatie BVOK dan zijn onderstaande salaristredes van de salarissen CAO MKMB...
salarissen

Functiematrix CAO Kinderopvang

Afhankelijk van je functie wordt je volgens de functiematrix van de CAO Kinderopvang ingedeeld in een salarisschaal. Bij deze schaal horen dan de salaristredes van...
salarissen

Functiematrix CAO MKMB – BVOK

Afhankelijk van je functie wordt je volgens de functiematrix van de CAO MKMB ingedeeld in een salarisschaal. Bij deze schaal horen dan de salaristredes van...
eindejaarsuitkering

Eindejaarsuitkering CAO Kinderopvang

Naast je salaris heb je ook recht op een eindejaarsuitkering, ook wel EJU afgekort. De hoogte en werking verschilt een beetje per CAO. Hoe dit werkt bij...
eindejaarsuitkering

Eindejaarsuitkering CAO MKMB – BVOK

Naast je salaris heb je ook recht op een eindejaarsuitkering, ook wel EJU afgekort. De hoogte en werking verschilt een beetje per CAO. Hoe dit...
vakantietoeslag

Vakantietoeslag CAO Kinderopvang

Naast je salaris heb je ook recht op een vakantietoeslag, ook wel vakantiegeld genoemd. De hoogte en werking kan een beetje verschillen per CAO. Hoe...
vakantietoeslag

Vakantietoeslag CAO MKMB – BVOK

Naast je salaris heb je ook recht op een vakantietoeslag, ook wel vakantiegeld genoemd. De hoogte en werking kan een beetje verschillen per CAO. Hoe...