Ben je actief als ZZP’er in de functie van pedagogisch medewerker kinderopvang of leerkracht in het onderwijs? Of wil je dat gaan doen. Dan ben je eigenlijk al geen ZZP’er, maar kan alleen met een dienstverband gewerkt worden. Er is immers een gezagsverhouding aanwezig, ongeacht wat jij op papier hebt gezet.

Om ondernemer voor de IB te zijn moet je voldoen aan de ondernemerscheck. Buiten dat door de bestaande gezagsverhouding je al geen ZZP’er bent, zullen de meeste PM’ers en leerkrachten niet door deze ondernemerscheck heen komen. Deze functies hebben niet de “zelfstandigheid” die nodig is voor het fiscaal ondernemerschap. Onderaan artikel meer punten waarop de Belastingdienst let.

Onzelfstandigheid

Bij deze functies kan je niet zomaar je tijd indelen zoals jij het wilt, de school/opvang gaat echt niet andere school- of opvangtijden hanteren. Je volgt in de klas / op de groep de op die locatie gebruikelijke lesstof / pedagogisch beleid. Je kan dat niet zomaar zelfstandig aanpassen.    

Dus dat heeft tot gevolg geen startersaftrek, zelfstandigenaftrek of MKB-vrijstelling. Bij een winst van € 40.000 betaal je dan geen € 5.000 belasting, maar hoor je € 11.200 aan belasting af te dragen.

Als ondernemer wordt je geacht zelfstandig te zijn en hoor jij jezelf goed te informeren, bijvoorbeeld bij een fiscalist. Als jij dus met opzet de belasting ontduikt en onterecht aangeeft dat je voldoet aan de ondernemerscheck is dat dus fraude. De Belastingdienst kan besluiten tot 5 jaar terug een controle uit te voeren.

Eisen belastingdienst

De Belastingdienst let op meerdere zaken om te bepalen of uw fiscaal ondernemer bent.

 • Maakt u winst? Zo ja, hoeveel?
  Als u alleen een heel kleine winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat u winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.
 • Hoe zelfstandig is uw onderneming?
  Als anderen bepalen hoe u uw onderneming moet inrichten en hoe u uw werkzaamheden uitvoert, ontbreekt de zelfstandigheid en is er meestal geen sprake van een onderneming.
 • Beschikt u over kapitaal?
  Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk. U moet investeren in bijvoorbeeld machines, reclame, inhuur van mensen en verzekeringen. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, wijst erop dat u mogelijk een onderneming hebt.
 • Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?
  Als u erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. Maar u moet wel voldoende tijd aan uw werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken.
 • Wie zijn uw opdrachtgevers?
  Het is uw doel om meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico’s te verkleinen. Als u meerdere opdrachtgevers hebt, bent u minder afhankelijk van een of enkele opdrachtgevers af en neemt uw zelfstandigheid toe.
 • Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?
  U bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet u zorgen dat uw onderneming voldoende bekend is, bijvoorbeeld via reclame, een internetsite, social media, een uithangbord of eigen briefpapier.
 • Loopt u ‘ondernemersrisico’?
  Bestaat er een kans dat uw opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt u uw goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden? Bent u afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van uw producten en diensten? Loopt u ‘ondernemersrisico’, dan hebt u waarschijnlijk een onderneming.
 • Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?
  Als u aansprakelijk bent voor de schulden van uw onderneming, dan bent u mogelijk ondernemer.