Ben jij wel een echte ZZP’er ? Het aantal ZZP’ers (freelancers) is al jaren aan het stijgen, maar ook het aantal schijnzelfstandigen. Die doen zich voor als ZZP’er en maken vaak ook gebruik van belastingvoordelen waar ze eigenlijk geen recht op hebben. Het lijkt ook wel zo makkelijk volgens sommige websites. Je schrijft je in bij de KVK en maakt een profiel op een platform en je kan de diensten van je keuze gaan selecteren. Maar dat maakt je nog niet tot een echte ZZP’er.

Wat is dan een echte ZZP’er ?

Als echte ZZP’er ben je een ondernemer. Dus ben jij verantwoordelijk en aansprakelijk voor een heleboel zaken. Zaken die je als medewerker in loondienst vaak al simpel regelt door één handtekening onder een arbeidsovereenkomst te zetten.

Als echte ZZP’er ben jij op de hoogte van de drie eisen waaraan je minimaal moet voldoen volgens de wet DBA. Dus in de praktijk geen gezagsverhouding, geen persoonlijke verplichting tot arbeid, geen fictief dienstverband.

Als echte ZZP’er ben jij verantwoordelijk voor een “overeenkomst van opdracht” die je afsluit met een opdrachtgever. En die dient aan te sluiten op de praktijk en niet op de wens om als ondernemer gezien te worden.

Als echte ZZP’er onderzoek je ook of je eigenlijk wel kan werken als ZZP’er in de functie waarvoor je overeenkomst afsluit.

Als echte ZZP’er ben jij zelfstandig, in alles wat je doet. Het uitvoeren van je werkzaamheden, hoe je deze uitvoert, wanneer jij deze uitvoert. En neem je zelfstandig beslissingen. En ben je verantwoordelijk voor een deugdelijke administratie en facturatie (al kan je de werkzaamheden uitbesteden).

Als echte ZZP’er ben jij “one of a kind” en niet “one of the flock” op de werkvloer van een opdrachtgever die ook medewerkers in loondienst heeft. Je werkt dan in een functie bij een opdrachtgever die als werkgever voor die functie (bijna) niemand anders in loondienst heeft. Ook beschik jij dan over kwalificaties en kennis die de medewerkers in loondienst op de werkvloer niet hebben.

Als echte ZZP’er ben jij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de werkzaamheden die je verricht en niet jouw opdrachtgever. Dus ook voor de kwaliteit van die werkzaamheden en kan jij daarop worden aangesproken.

Als echte ZZP’er weet je dat je afstand doet van allerlei arbeidsrechten en arbeidsbescherming, zoals cao’s en arbeidstijdenwet.

Als echte ZZP’er weet je de risico’s die erbij horen, zoals geen recht op WW, beperkt recht op zwangerschapsuitkering.

Als echte ZZP’er sluit jij zelf een pensioenverzekering af, of besef je goed de gevolgen en risico’s wanneer je dat niet doet. En dat je dan dus bij pensionering een behoorlijk terugval in inkomen kan hebben. En dat je partner dan geen nabestaandenpensioen ontvangt als voor je pensionering komt te overlijden.

Als echte ZZP’ers sluit jij zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af, of besef je goed de gevolgen en risico’s wanneer je dat niet doet en wanneer dat niet verplicht is door opdrachtgevers. Je weet ook dat verzekeraars nu geen acceptatieplicht hebben en dat zij je niet verplicht hoeven te accepteren.

Als echte ZZP’er ben je ermee bekend dat het afsluiten van een hypotheek een heel stuk moeilijker is dan wanneer je in loondienst bent. Je weet dat je dan resultatenrekeningen moet over overleggen van 3 aaneengesloten jaren met een stabiel of groeiend resultaat. En dat dit bij een huurwoning ook kan gelden.

Als echte ZZP’er ben je bekend met de eisen die de Belastingdienst stelt om “ondernemer voor de inkomstenbelasting” te zijn. En wat de gevolgen zijn als jezelf onterecht aanmerkt als ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Als echte ZZP’er heb jij je laten adviseren door deskundigen, zoals een jurist, accountant, fiscalist, assurantieadviseur etc. En dat die deskundigen dat in jouw opdracht doen en voor jouw rekening.

Als echte ZZP’er heb jij een lange termijn strategie bedacht, heb jij doelen voor de toekomst en hoe die te bereiken. Jij kijkt verder dan wat je nu op de bankrekening ontvangt, maar hoe je dit ook over een paar jaar kan hebben.

Als echte ZZP’er heb jij kennis over de sector waarin je actief bent. Jij weet welke tarieven er gevraagd worden, maar ook welke tarieven betaalbaar zijn voor je opdrachtgevers. Jij gaat voor langere termijn en prijst jezelf niet uit de markt.

Als echte ZZP’er ben jij vervangbaar voor de opdracht (= dienst van jouw onderneming) die je uitvoert. En dien je waar mogelijk bij uitval voor vervanging zorg te dragen.

Als echte ZZP’er ben jij niet volledig afhankelijk van een bemiddelingsplatform, maar zijn die bedoeld als hulpmiddel bij verkrijgen van opdrachten. Jij bent degene die “in control” is, je bent immers een zelfstandige ondernemer.

Als echte ZZP’er weet je dus dan ook dat in functies als pedagogisch medewerker, leerkracht en verpleegkundige in het ziekenhuis je per definitie niet kan voldoen aan de wet DBA. Er is immers altijd sprake van een gezagsverhouding.

Als echte ZZP’er is bovenstaande niet nieuw voor je.

Wil jij een echte ZZP’er worden, dan is bovenstaande informatie al een eerste start. Maar dan ga jij jezelf verder informeren hierover bij deskundigen voordat jij je inschrijft.

Meer informatie tref je aan op :