In de kinderopvang zijn er (soms) 2 CAO’s mogelijk. Is de werkgever lid van de werkgeversorganisatie BK of BMK dan zijn onderstaande salaristredes van de salarissen CAO Kinderopvang geldend. Is de werkgever lid van de BVOK, dan zijn de salaristredes van de CAO MKMB geldend. Is de werkgever geen lid van een brancheorganisatie dan kan deze één van deze twee cao’s volgen.

Deze verschillende CAO’s zijn geldend totdat er één CAO Algemeen Verbindend is verklaard (AVV), vanaf dat moment zal er maar 1 CAO gelden voor alle werkgevers in de kinderopvang. In 2023 was dat op 27 juni 2023. Vanaf dat moment was er nog maar 1 cao, de CAO Kinderopvang 2023-2024 van de BK/BMK.

Afhankelijk van je functie wordt je volgens de functiematrix ingedeeld in een schaal, een schaal heeft dan weer tredes. Als pedagogisch medewerker is dat bijvoorbeeld staand schaal 6, trede 9 (startend) tot trede 21. Ieder jaar krijg je (tenzij functioneren achterblijft) een trede verhoging. Per 1 januari 2024 is wordt schaal 6 gestart met trede 10 en eindigt deze met trede 23.

Naast deze vaste salarissen is er natuurlijk ook nog recht op vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Onderstaand de tredes behorend bij de CAO Kinderopvang 2023-2024.

Zelf een pro forma berekening (taxatie nettoloon) maken? Dat kan hier.

cao kinderopvang – 36 urige werkweek
Tredes1-9-20221-4-20231-1-20241-4-2024
1€ 1.766 €    1.954 €    1.993 €    2.033
2€ 1.815 €    2.004 €    2.044 €    2.085
3€ 1.864 €    2.054 €    2.095 €    2.137
4€ 1.914 €    2.105 €    2.147 €    2.190
5€ 1.967 €    2.159 €    2.203 €    2.247
6€ 2.019 €    2.212 €    2.257 €    2.302
7€ 2.071 €    2.265 €    2.311 €    2.357
8€ 2.130 €    2.326 €    2.372 €    2.420
9€ 2.188 €    2.385 €    2.432 €    2.481
10€ 2.242 €    2.440 €    2.489 €    2.538
11€ 2.303 €    2.502 €    2.552 €    2.603
12€ 2.366 €    2.566 €    2.618 €    2.670
13€ 2.427 €    2.629 €    2.681 €    2.735
14€ 2.490 €    2.693 €    2.747 €    2.802
15€ 2.559 €    2.763 €    2.818 €    2.875
16€ 2.625 €    2.831 €    2.887 €    2.945
17€ 2.692 €    2.899 €    2.957 €    3.016
18€ 2.761 €    2.969 €    3.029 €    3.089
19€ 2.831 €    3.041 €    3.101 €    3.163
20€ 2.906 €    3.117 €    3.179 €    3.243
21€ 2.979 €    3.192 €    3.255 €    3.321
22€ 3.053 €    3.267 €    3.332 €    3.399
23€ 3.138 €    3.354 €    3.421 €    3.489
24€ 3.215 €    3.432 €    3.501 €    3.571
25€ 3.293 €    3.512 €    3.582 €    3.654
26€ 3.377 €    3.598 €    3.669 €    3.743
27€ 3.466 €    3.688 €    3.762 €    3.837
28€ 3.551 €    3.775 €    3.851 €    3.928
29€ 3.643 €    3.869 €    3.946 €    4.025
30€ 3.733 €    3.961 €    4.040 €    4.121
31€ 3.826 €    4.056 €    4.137 €    4.219
32€ 3.923 €    4.154 €    4.238 €    4.322
33€ 4.019 €    4.252 €    4.337 €    4.424
34€ 4.113 €    4.348 €    4.435 €    4.524
35€ 4.218 €    4.455 €    4.544 €    4.635
36€ 4.318 €    4.557 €    4.649 €    4.741
37€ 4.427 €    4.669 €    4.762 €    4.857
38€ 4.534 €    4.778 €    4.873 €    4.971
39€ 4.647 €    4.893 €    4.991 €    5.091
40€ 4.759 €    5.007 €    5.107 €    5.209
41€ 4.872 €    5.122 €    5.225 €    5.329
42€ 4.988 €    5.241 €    5.346 €    5.452
43€ 5.104 €    5.359 €    5.466 €    5.576
44€ 5.228 €    5.486 €    5.595 €    5.707
45€ 5.353 €    5.613 €    5.725 €    5.840
46€ 5.478 €    5.741 €    5.855 €    5.972
47€ 5.609 €    5.874 €    5.992 €    6.111
48€ 5.743 €    6.011 €    6.131 €    6.254
49€ 5.882 €    6.153 €    6.276 €    6.401
50€ 6.014 €    6.287 €    6.413 €    6.541
51€ 6.157 €    6.433 €    6.562 €    6.693
52€ 6.298 €    6.577 €    6.708 €    6.843
53€ 6.443 €    6.725 €    6.859 €    6.997
54€ 6.589 €    6.874 €    7.011 €    7.151
55€ 6.746 €    7.034 €    7.175 €    7.318
56€ 6.903 €    7.194 €    7.338 €    7.485
57€ 7.059 €    7.353 €    7.500 €    7.650
58€ 7.221 €    7.518 €    7.669 €    7.822
59€ 7.384 €    7.685 €    7.838 €    7.995
60€ 7.554 €    7.858 €    8.015 €    8.176
61€ 7.723 €    8.030 €    8.191 €    8.355
62€ 7.896 €    8.207 €    8.371 €    8.538
63€ 8.072 €    8.386 €    8.554 €    8.725
64€ 8.253 €    8.571 €    8.742 €    8.917
CAO Kinderopvang 2023-2024
Poll not found