CAO Primair Onderwijs

De CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) Primair Onderwijs wordt afgesloten door brancheorganisatie en de vakbonden die namens de werknemers actief zijn in het primair onderwijs.

Deze huidige CAO Primair Onderwijs loopt momenteel tot en met 1 maart 2019 en is afgesloten door:

Werkgevers :

  • PO Raad

en

Werknemers:

  • De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), gevestigd Utrecht
  • De Algemene Onderwijsbond (AOb), gevestigd te Utrecht
  • De FNV Overheid, gevestigd te Utrecht
  • Het CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief, gevestigd te Utrecht
  • De Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), gevestigd te Zeist
  • PO in Actie, gevestigd te Amsterdam

In een CAO worden afspraken gemaakt over het salaris (of loon), vakantie- en verlofuren, pensioen en vele andere zaken.

De volledige teksten van de CAO Primair Onderwijs (in pdf)