CAO Sociaal Werk

De CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening wordt afgesloten door brancheorganisaties van de kinderopvang en de vakbonden die namens de werknemers actief zijn in de kinderopvang.

Deze huidige CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening loopt momenteel van 1 april 2017 tot en met 30 juni 2019 en is afgesloten door:

Werkgevers :

  • Sociaal Werk Nederland

en

Werknemers:

  • FNV Zorg & Welzijn
  • CNV Zorg & Welzijn

Het secretariaat van de cao-tafel Sociaal Werk wordt gevoerd door FCB.

In een CAO worden afspraken gemaakt over het salaris (of loon), vakantie- en verlofuren, pensioen en vele andere zaken.

De volledige teksten van de CAO Welzijn (in pdf):