De CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) Kinderopvang wordt afgesloten door brancheorganisaties van de kinderopvang en de vakbonden die namens de werknemers actief zijn in de kinderopvang.

Deze huidige CAO kinderopvang loopt momenteel van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021 en is afgesloten door:

Werkgevers :

en

Werknemers:

  • FNV Zorg & Welzijn
  • CNV Zorg & Welzijn

Het secretariaat van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) wordt gevoerd door FCB.

In een CAO worden afspraken gemaakt over het salaris (of loon), vakantie- en verlofuren, pensioen en vele andere zaken.

De volledige teksten van de CAO Kinderopvang (in pdf):

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina