CAO Kinderopvang

De CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) Kinderopvang wordt afgesloten door brancheorganisaties (werkgeversorganisaties) van de kinderopvang en de vakbonden die namens de werknemers actief zijn in de kinderopvang.

In een CAO worden afspraken gemaakt over het salaris (of loon), vakantie- en verlofuren, pensioen en vele andere zaken.

De volledige teksten van de CAO Kinderopvang (in pdf) zijn hier te vinden.