Afhankelijk van je functie wordt je volgens de functiematrix van de CAO MKMB ingedeeld in een salarisschaal. Bij deze schaal horen dan de salaristredes van de CAO MKMB. Uitgebreide profielen staan dan beschreven in het functieboek.

UPDATE : Vanaf 27 juni 2023 is de CAO Kinderopvang 2023 – 2024 Algemeen Verbindend Verklaart. De CAO MKMB is vanaf dat moment niet meer geldend.

SalarisschaalPrimair procesLeidinggevendFacilitair, Staf
1   
2  Huishoudelijk medewerker
3Groepshulp Telefonist / Receptionist
4  Medewerker technische dienst
5Gastouder in loondienst Administratief-secretarieel medewerker A
 Pedagogisch medewerker Junior* Administratief medewerker A
6Pedagogisch medewerker (medior) Administratief medewerker B
  Medewerker planning
   Secretaresse B
 Pedagogisch medewerker Senior* Administratief medewerker B
7PraktijkopleiderAssistent leidinggevendeAdministratief medewerker C
 Bemiddelingsmedewerker gastouderbureauSysteembeheerder
  Relatiebeheerder
   Secretaresse C
8  Beleids- of stafmedewerker A
   Pedagogische Coach**
   Pedagogisch
   beleidsmedewerker
9 Leidinggevende ABeleids- of stafmedewerker B
  Hoofd gastouderbureauPedagogisch beleidsmedewerker/coach
   Financieel-administratief medewerker D
10  Beleids- of stafmedewerker C
11 Leidinggevende stafafdeling 
12 Leidinggevende B 

Functie buiten matrix

Als de in de functiebeschrijving van de medewerker vermelde werkzaamheden niet of maar voor een deel overeenkomen met een in het functieboek opgenomen matrixfunctie wordt de salarisschaal als volgt vastgesteld:

a) De werkgever geeft aan welke salarisschaal naar haar mening op de functie moet worden toegepast. De werkgever geeft daarbij beargumenteerd aan welke functieverzwarende elementen in de functie ontbreken in vergelijking met een zoveel mogelijk vergelijkbare matrixfunctie in de naasthogere salarisschaal. En welke functieverzwarende elementen in de functie wel aanwezig zijn in vergelijking met een zoveel mogelijk vergelijkbare matrixfunctie in de naastlagere salarisschaal.

Alle voorkomende functies in de functiematrix kunnen op deze manier worden verzwaard of verlicht. Als de functie structureel wordt toegepast, is eenmalige vaststelling en toevoeging aan functiehuis van de organisatie na overleg met de OR, PVT of PV voldoende.

of

b) De werkgever stelt de salarisschaal vast met behulp van de (computerondersteunde) Methodische Niveau Toekenning (MNT-methode) voor kinderopvang.

Deze MNT-methode mag door de werkgever alleen worden toegepast als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de medewerker moet kunnen beschikken over de versie van de MNT-methode die ter inzage beschikbaar is;
  • voor de medewerker bestaat de mogelijkheid deskundige ondersteuning in te schakelen.