Naast je salaris heb je ook recht op een eindejaarsuitkering, ook wel EJU afgekort. De hoogte en werking verschilt een beetje per CAO. Hoe dit werkt bij de CAO MKMB is als volgt (artikel 27):

EINDEJAARSUITKERING

  1. De eindejaarsuitkering in 2023 bedraagt 3 procent van het bruto jaarsalaris en wordt in december 2023 uitbetaald.
  • De eindejaarsuitkering in 2024 bedraagt maximaal 4 procent van het bruto jaarsalaris en wordt in december 2024 uitbetaald. De werkgever kan voor wat betreft de eindejaarsuitkering vanaf 2024 vóór 1 januari 2024 in overleg met de OR, PVT of PV een resultaatafhankelijke eindejaaruitkering afspreken. Indien de werkgever daarover geen afspraken met de OR, PVT of PV maakt of daarvan afziet dan dient hij in december van het betreffende kalenderjaar 4 procent uit te betalen.
  • De eindejaarsuitkering wordt berekend over de 12 maandlonen in de periode januari tot en met december van het betreffende kalenderjaar
  • Indien de werknemer in de loop van het jaar in dienst treedt, dan wordt de eindejaarsuitkering voor dat kalenderjaar berekend vanaf de datum dat zij in dienst is.
  • Indien de werknemer voor 31 december uit dienst treedt, dan wordt de eindejaarsuitkering voor dat kalenderjaar niet uitgekeerd, tenzij de werkgever met de OR, PVT of PV andere afspraken hieromtrent maakt.

UPDATE : Vanaf 27 juni 2023 is de CAO Kinderopvang 2023 – 2024 Algemeen Verbindend Verklaart. De CAO MKMB is vanaf dat moment niet meer geldend.