Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang is de opvang van (basisschool) kinderen voor openingstijd en na sluitingstijd van de school en tijdens schoolvakantie.  Dus van 4 tot 12 a 13 jaar. Het recht voor kinderopvangtoeslag voor ouders vervalt wanneer het kind officieel is inschreven bij de middelbare school.

Buitenschoolse opvang is  voorschoolse opvang en naschoolse opvang samen. Buitenschoolse opvang kan een zelfstandige locatie zijn of onderdeel van een kindcentrum (kindercentrum) waarbij ook een kinderdagverblijf is gevestigd.

Medewerkers van een buitenschoolse opvang kunnen op een basisschool worden ingezet voor de tussenschoolse opvang.