Kinderdagverblijf

Op een kinderdagverblijf wordt dagopvang aangeboden aan kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Dus van 0 tot 4 jaar. Het recht voor kinderopvangtoeslag voor ouders vervalt wanneer het kind officieel is inschreven bij het DUO voor de basisschool. 

Een kinderdagverblijf kan een zelfstandige locatie zijn of onderdeel van een kindcentrum (kindercentrum) waarbij ook een buitenschoolse opvang is gevestigd.