Naschoolse opvang

Naschoolse opvang is de opvang van (basisschool) kinderen na sluitingstijd van de school en tijdens schoolvakantie.  Dus van 4 tot 12 a 13 jaar. Het recht voor kinderopvangtoeslag voor ouders vervalt wanneer het kind officieel is inschreven bij de middelbare school.

Naschoolse opvang en voorschoolse opvang samen vormen buitenschoolse opvang. Naschoolse opvang kan een zelfstandige locatie zijn of onderdeel van een kindcentrum (kindercentrum) waarbij ook een kinderdagverblijf is gevestigd.