Voorschoolse opvang

Voorschoolse opvang is de opvang van (basisschool) kinderen voor openingstijd van de school en (eventueel) tijdens schoolvakantie.  Dus van 4 tot 12 a 13 jaar. Het recht voor kinderopvangtoeslag voor ouders vervalt wanneer het kind officieel is inschreven bij de middelbare school.

Voorschoolse opvang en naschoolse opvang samen vormen buitenschoolse opvang. Voorschoolse opvang is onderdeel van een zelfstandige buitenschoolse opvang locatie of onderdeel van een kindcentrum (kindercentrum) waarbij ook een kinderdagverblijf is gevestigd.