Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang is de opvang van kinderen op een basisschool bij de lunch (het overblijven). De tussenschoolse opvang behoort niet tot de formele opvang (ouders hebben geen recht op kinderopvangtoeslag voor de kosten). 

Verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang is de  basisschool, vaak wordt dit in opdracht van de school uitgevoerd door een kinderopvangorganisatie.