Peuteropvang

Peuteropvang is de opvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan in de leeftijd 2 (of 2,5) tot 4 jaar.  Vaak wordt hiermee de opvang op de (oude) peuterspeelzalen bedoeld waarbij er voor- en vroegschoolse educatie wordt aangeboden, dit gebeurt echter ook vaak tijdens de reguliere dagopvang.

Vanaf 2018 zijn alle peuterspeelzalen onderdeel van de kinderdagverblijven. Het recht voor kinderopvangtoeslag voor ouders vervalt wanneer het kind officieel is inschreven bij het DUO voor de basisschool. Het is ook mogelijk dat de lokale gemeente een vergoeding geeft aan ouders die niet in aanmerkingen komen voor de kinderopvangtoeslag.

Peuteropvang wordt aangeboden door een kinderdagverblijf, of kindcentrum (kindercentrum).