Dagopvang

Bij een kindcentrum (of kindercentrum) is er dagopvang en buitenschoolse opvang. Dus van 0 tot 12 a 13 jaar. (Tot het kind officieel is inschreven bij de middelbare school)

Vaak wordt samen met de basisschool een Integraal Kindcentrum (IKC) of brede school gevormd. Hierbij is een doorgaande ontwikkelingslijn, samenwerking op thema’s, soepele overdracht van gegevens, etc.