Van personeelstekort naar personeelsoverschot

In 2019 en begin 1e kwartaal 2020 waren er veel branches die te kampen hadden met een personeelstekort. Meest in het oog springend was wel het onderwijs met een aantal…

Lees meer