Kindcentrum

Dagopvang is de opvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Dus van 0 tot 4 jaar. Het recht voor kinderopvangtoeslag voor ouders vervalt wanneer het kind officieel is inschreven bij het DUO voor de basisschool. 

Dagopvang wordt aangeboden door kinderdagverblijf , gastouder of kindcentrum (kindercentrum).