Utrecht Leert

  • Werken en leren in onderwijs én opvang
  • Utrecht

Over Utrecht Leert

Utrecht Leert is een initiatief van samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen en (overheids-) partners. Ons doel is om het lerarentekort in de regio Utrecht terug te dringen en om leraren te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling.

Utrecht Leert start eind september een pilot in de stad Utrecht: de ‘pedagogisch verbinder’.

De pedagogisch verbinder is de naam van de pilot die vanuit Utrecht Leert is opgezet en tot stand is gekomen vanuit de samenwerking tussen opleiders (ROC Midden Nederland en MBO Utrecht), de aangesloten schoolbesturen in het primair onderwijs uit de stad Utrecht en deelnemende kinderopvangorganisaties in Utrecht.

Vacatures bij Utrecht Leert

    Melding toevoegen
    Meld je aan of maak een account aan om door te gaan.