To Be Kind Christelijk Kindercentrum

  • Ons motto is: wij hebben allemaal liefde nodig!
  • Utrecht

Over To Be Kind Christelijk Kindercentrum

Wij zijn een organisatie gebaseerd op christelijke normen en waarden. Bij onze organisatie werken enthousiaste mensen met een hart voor kinderen! Wij hanteren de volgende principes: – God heeft iedereen bijzonder gemaakt, ieder persoon is uniek; – Menselijke relaties zijn onmisbaar, iedereen heeft liefde en aandacht nodig; – Om een goede omgang met elkaar te waarborgen heeft God bepaalde waarden en normen ingesteld, die bepalen hoe wij met elkaar dienen om te gaan. – Iedereen is uniek, iedereen is welkom en je mag zijn wie je bent. Deze christelijke principes komen tot uiting in het aanbod van de dagelijkse programma’s en de houding van de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers hebben een positieve en accepterende houding ten opzichte van de kinderen. De activiteiten zijn erop gericht de ontwikkeling te stimuleren, maar ook om het kind een positief zelfbeeld te geven. Het zelfbeeld betreft alle ideeën die het kind over zichzelf heeft. Hoe positiever het zelfbeeld, hoe meer zelfvertrouwen het kind zal hebben. Het zelfbeeld wordt gevormd door de manier waarop ouder(s)/verzorger(s) en andere personen met het kind omgaan. De pedagogisch medewerkers van het kindercentrum hebben hierin een belangrijke rol. To Be Kind heeft daarom als uitgangspunt dat er veel positieve aandacht aan het kind wordt gegeven, dus prijzen als het iets goed doet, vaak een aai over de bol of een knuffel tussendoor geven, enz.

Contact Info

Websitehttp://www.tobekind.nl

Vacatures bij To Be Kind Christelijk Kindercentrum

    Melding toevoegen
    Meld je aan of maak een account aan om door te gaan.