Kleinlab

  • Creatieve kinderopvang voor de jonge onderzoeker
  • Amsterdam

Over Kleinlab

Wanneer ik mijzelf en mijn gedachteprocessen observeer, moet ik tot de conclusie komen dat het geschenk van fantasie me meer heeft gebracht dan elke vaardigheid met abstract denken. – Albert Einstein

Ieder kind verdient een plek waar hij of zij met plezier naartoe gaat – omdat hij of zij er kan spelen en de wereld kan ontdekken, omdat hij of zij er samen kan zijn met andere kinderen en omdat zijn of haar eigenheid er gerespecteerd wordt. Met Kleinlab creëren we zo’n plek in Amsterdam Noord.

Kleinlab is een uniek kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. We bieden net als iedere andere kinderopvang een veilige en vertrouwde omgeving en streven naar een verbreding van de opvoeding van kinderen, maar we leggen ook de nadruk op de ontwikkeling van hun creativiteit.

Klein laboratorium
Bij Kleinlab beschouwen we ieder kind als ‘rijk’; vol mogelijkheden en talenten. Kleinlab staat voor ‘klein laboratorium’ en ons motto is: creatieve kinderopvang voor de jonge onderzoeker. Ons uitgangspunt is dat elk kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontplooiing heeft. Wij zien het als onze taak te herkennen waar ieder individueel kind behoefte aan heeft, en daarop in te spelen door de juiste omgeving en materialen aan te bieden. We zijn daarin ‘kindvolgend’, wat inhoudt dat we de eigenheid van de kinderen altijd respecteren. Daarom werken we zonder thema’s, voorbeelden of opdrachten. We stimuleren en ondersteunen kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandige, sociaal vaardige en weerbare leden van de samenleving. Daarbij willen we zowel recht doen aan de individuele aanleg en mogelijkheden van ieder kind, als aandacht besteden aan het samenzijn in de groep. We zien Kleinlab als een samenleving van kinderen en volwassenen: een dynamisch geheel.

We bieden kinderen alle mogelijkheden om te verkennen en te verbeelden. Met een breed aanbod van muziek, beeldende kunst en natuur op onze natuurspeelplaats, en door het werken in de kinderkeuken en in de atelier- en expositieruimte, creëren wij een uitdagende omgeving. Klik hier voor een virtuele rondleiding door ons pand.

Vacatures bij Kleinlab

    Melding toevoegen
    Meld je aan of maak een account aan om door te gaan.