Over KDV Filios

De Filios groep is opgericht in 2015 door de houder van kinderopvang Stichting BSO IJsselstein. Deze kinderopvangorganisatie heeft al meer dan 30 jaar ervaring.  Deze kennis en ervaring wordt ingezet bij (nieuwe) vestigingen waar kinderen in een veilige en inspirerende omgeving worden opgevangen en begeleid.

Onze professionals staan garant voor het creëren van een veilige en inspirerende omgeving. Voor het gevoel van veiligheid is het belangrijk dat een kind een relatie met de pedagogisch medewerker kan opbouwen. Daarom werken wij met vaste pedagogisch medewerkers en zoveel mogelijk vaste invalkrachten.

De pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerde krachten die over een, volgens de CAO Kinderopvang, relevant diploma beschikken. Er is persoonlijke aandacht en interesse voor elk individueel kind. Zelfstandigheid, plezier, uitdaging, rust en (huiselijke) gezelligheid zijn belangrijke waarden, dit is herkenbaar in onze mensen maar bijvoorbeeld ook in de inrichting.

Elke pedagogisch medewerk(st)er heeft een certificaat “EHBO bij kinderen”, waarvoor ze op herhaling gaan. Ook beschikken voldoende pedagogisch medewerkers over een diploma  Bedrijfshulpverlener (BHV-er).

Naast het vaste personeel en de eventuele invallers kunnen er stagiaires aanwezig zijn. Leerlingen worden eerst boventallig ingezet en kunnen eventueel in de loop van hun opleiding als pedagogisch medewerker ingeroosterd worden (dit gebeurt alleen indien dat mag en de stagiaire het ook aan kan).

Contact Info

Websitehttps://filiosgroep.nl/

Vacatures bij KDV Filios

    Melding toevoegen
    Meld je aan of maak een account aan om door te gaan.