Ouderbetrokkenheid in kinderopvang: Een rol in het wervingsproces?

Ouderbetrokkenheid is een belangrijk aspect van hoogwaardige kinderopvang. Het creëert een hechte samenwerking tussen ouders en de kinderopvangorganisatie, wat ten goede komt aan de ontwikkeling en het welzijn van de…

Lees meer