Pedagogisch medewerker BSO

Op zoek naar een baan als pedagogisch medewerker BSO in de kinderopvang ? Wij zoeken de vacatures voor je !

Als beginnend pedagogisch medewerker is de eerste trede in schaal 6 van de CAO Kinderopvang trede nummer 9.

De hoogste trede van salarisschaal 6 is trede nummer 21.

Salarisschaal CAO Kinderopvang
0

De pedagogisch medewerker BSO is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum. De doelgroep en soort opvang kan verschillen, zoals bijvoorbeeld kinderdagverblijven, buitenschoolse, tussenschoolse en/of naschoolse opvang.

Een pedagogisch medewerker op de buitenschoolse (of naschoolse) opvang houdt zich bezig met kinderen in de leeftijd van 4 tot 12-13 jaar. (moment dat ze  ingeschreven zijn op de middelbare school) 

Een uitgebreide functieomschrijving en kwalificatie-eis pedagogisch medewerker is te vinden op deze pagina