Pedagogisch beleidsmedewerker / coach

Op zoek naar een baan als pedagogisch beleidsmedewerker / coach in de kinderopvang ? Wij zoeken de vacatures voor je !

Als beginnend pedagogisch beleidsmedewerker / coach is de eerste trede in schaal 9 van de CAO Kinderopvang trede nummer 21.

De hoogste trede van salarisschaal 9 is trede nummer 33.

Salarisschaal CAO Kinderopvang
0

De functie Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach kenmerkt zich door het ontwikkelen, vertalen en implementeren van het pedagogisch beleid binnen de organisatie. De functie van Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach vertaalt beleid naar de concrete werkpraktijk. Tevens heeft de functionaris als allround coach een actieve rol in de verbetering van de pedagogische kwaliteit van dienstverlening en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers/ peuterspeelzaalleid(st)ers op het aandachtsgebied (ook bij complexe werksituaties). De functionaris draagt als coach zorg voor de juiste uitvoering van het pedagogisch beleid op de werkvloer. 

De doelgroep en het soort opvang waarbinnen deze functie voorkomt kan verschillen, zoals kinderdagverblijven, buiten-, tussen-, en/ of naschoolse opvang, gastouderopvang en peuteropvang/ peuterspeelzalen. 

Een uitgebreide functieomschrijving en kwalificatie-eis tref je op deze pagina aan. 

Vacatures Pedagogisch beleidsmedewerkers