Woonbegeleider gezinsvervangend huis, wooncentrum

Landrijt, 24 uur perweek Anja, verpleegkundige –Parkinsonafdeling Landrijt “Ik ben heel blijmet mijn werk. Zorgen voor anderen maakt mij gelukkig. Op onzeafdeling hebben we aandacht voor cliënten. We krijgen de tijd enruimte om de zorg en ondersteuning te geven die nodig zijn.

De zorgis maatwerk en verschilt daardoor; de ene cliënt functioneertredelijk zelfstandig, de ander moet intensief begeleid worden. Ookkan het zijn dat een cliënt het ene moment helder is en een halfuur later een ‘off-moment’ heeft. Naarmate de ziekte vordert wordende zorg en behandeling ook complexer. Wat ik zo leuk vind aan ditwerk is de afwisseling tussen mensen begeleiden en de basiszorg aanbed.

Bovendien hebben we een geweldig team dat voor elkaar door hetvuur gaat en waarin iedereen wordt gezien en gehoord. Het roostermaken we gewoon zelf. Ook worden we getriggerd om te blijvenontwikkelen en groeien daardoor steeds meer in onze expertise. Datis ook ons streven.

Met elkaar maken we iedere dag het verschil. ”(Lees hier het hele verhaal van Anja).  Hoe een werkdag eruitziet: Met veel plezier je dag starten: je hebt er zinin. Een prettige sfeer creëren in dehuiskamers.

Cliënten kunnen hier zichzelf zijn;Echt iets betekenen voor een ander;Cliënten een fijne dagstructuur bieden, passend bij deindividuele wensen en behoeften; MeneerTimmers dat lekkere kopje chocolademelk met slagroom geven waar hijiedere dag zo naar uitkijkt; Gezamenlijkwerken aan een nog sterker zelfsturend team, waarin iedereen zichop zijn plek voelt; En na afloop met eenvoldaan gevoel terug naar huis.  Hoe je dat aanpakt: Als woonzorgbegeleider zorg je voor een optimaal woon- enleefklimaat in de gezamenlijke huiskamers van decliënten; De eigen regie van de cliënt vormthet uitgangspunt bij het bepalen van de dagstructuur;Je weet prettige contactmomenten te creëren met de cliënten eventuele familie. Samen bespreek je wat er nodig is omleefgewoonten te faciliteren, zodat de cliënt zijn of haar leven zoveel mogelijk kan voortzetten zoals hij of zij gewendis; Je biedt ondersteuning bij de basiszorgvan cliënten en voert verpleegtechnische handelingen uit wanneernodig; En je weet op een prettige manier samente werken met collega’s, vrijwilligers en mantelzorgers. Wantbinnen een zelfsturen team voel jij je als een vis in hetwater.

  En dit krijgt Anjavan ons (en haar nieuwe collega’s natuurlijk ook):Een fijne werkplek in een dynamische, leerzame omgeving,met veel uitdagingen en de ruimte en faciliteiten voorontwikkeling. En uiteraard een marktconform salaris en primasecundaire arbeidsvoorwaarden en ontwikkelmogelijkheden viae-learning via Goodhabitz.   Word jijenthousiast van het werken op onze Parkinson afdeling. Wij zijn opzoek naar bevlogen medewerkers die, net als Anja, met veel liefdezorg leveren aan mensen met de ziekte van Parkinson.

Laten wij jouw hart sneller kloppen. Solliciteer dan viaonderstaande link. Heb je nog vragen over de vacature. Neem gerustcontact op met de afdeling Werving & Selectie viatelefoonnummer 040-2654822.

  Dezetalenten brengt je mee: Eenpositieve instelling en uitstraling; je bent letterlijk hetzonnetje in huis. Gevoel voor tact en eendienstverlenende houding. Een vlotte babbel,waardoor je makkelijk contacten legt en anderen op hun gemak laatvoelen. Oog voor jouw omgeving; je ziet wat ergebeurt en weet hierop in te spelen.

Eenzelfstandige en flexibele werkhouding; je past je makkelijk aan enkunt volgens een rooster werken. Een diplomain welzijn of gezondheidszorg, kwalificatieniveau 4. Een certificaat om aan te tonen dat je bevoegd en bekwaambent om ADL zorg uit te voeren. Dáárom zijn onze collega’s enthousiast over onzeParkinsonafdeling: Parkinson is eenprogressieve hersenaandoening, waarbij de aansturing van despierbewegingen wordt aangetast.

De ziekte is complex; de klachtenen symptomen zijn uiteenlopend, vandaar dat specialistische zorg enbehandeling erg belangrijk zijn. Op Archipel Landrijt hebben we eenspeciale Parkinsonafdeling waar cliënten met de ziekte vanParkinson worden ondersteund met passende zorg en behandeling. Ookwordt er gespecialiseerde dagbehandeling aangeboden, eventueel incombinatie met behandeling aan huis. De zorg en ondersteuning zijnpersoonlijk, passend bij de wensen van cliënten en hun vaakveranderende zorgvragen, zodat zij hun leven vorm kunnen blijvengeven zoals zij dat willen.

https://youtu. be/LXxSIHvt9Iw

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina