VVE Coach

Word jij onze nieuwe VVE-Coach?

Over Peuter & Co

Het begint bij Peuter & Co, oftewel De Rotterdamse Peuterschool! Op ruim 65 locaties in Rotterdam doen we er alles aan om onze peuters zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool. Peuter & Co staat in Rotterdam en omstreken bekend als een kwalitatief hoogwaardige aanbieder van voorschoolse educatie en die plek willen we behouden. Dat betekent dat we ons als organisatie zullen moeten blijven ontwikkelen. De functie VVE-coach kenmerkt zich door het als allround coach verbeteren van de pedagogische kwaliteit en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. De VVE-coach wordt ingezet ter verbetering en waarborging van het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan.

Wat ga je doen?

Coachen van medewerkers

 • Helpt medewerkers in het signaleren van knelpunten en/of hiaten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden in relatie tot het pedagogische beleid en achterhaalt samen met hun hun coachingsbehoeften. Stelt een groepsgericht coachingsplan op.
 • Draagt bij aan de kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de betreffende groep kinderen (ook in complexe situaties). Treedt afhankelijk van de situatie begeleidend, stimulerend of interveniërend op.
 • Bewaakt de kwaliteit van het functioneren en het welbevinden van medewerkers en bespreekt dit met de Operationeel Manager(s).
 • Organiseert en geeft workshops, in de vorm van leerkringen, gericht op deskundigheidsbevordering, bespreekt vorderingen en evalueert de inhoud.
 • Fungeert als voortrekker en voorloper bij veranderprocessen en deskundigheidsbevordering.

Adviezen bieden

 • Signaleert structurele knelpunten in de ontwikkeling van medewerkers, kwaliteit van werkzaamheden en/of processen, methoden en programma’s en bespreekt dit met de Operationeel Manager(s).
 • Vertaalt deze naar adviezen voor verbetering van het gehanteerde beleid.
 • Blijft op de hoogte van in- en externe trends en ontwikkelingen op het aandachtsgebied en bespreekt de behoefte tot verbetering van bestaande processen, methoden en programma’s met de Beleids- of Stafmedewerker 2.

Wij zijn op zoek naar iemand die beschikt over:

 • Coachende vaardigheden voor het ondersteunen en stimuleren van medewerkers en het geven van sturing in hun doorontwikkeling.
 • Mondelinge en schriftelijke vaardigheden voor het uitdragen van het pedagogisch beleid, het overdragen van kennis, informatie en adviezen en het opstellen van coachingsplannen.
 • Sociale vaardigheden zoals overtuigingskracht, bewaren van de eigen werkhouding en gezagsuitoefening voor het coachen, trainen en begeleiden van medewerkers.
 • Sensitief vermogen voor het proactief signaleren van en inspelen op de uiteenlopende knel- en verbeterpunten in de ontwikkeling van medewerkers.

En verder:

 • HBO diploma die voldoet aan de kwalificatie-eis .
 • Je hebt kennis van en inzicht in het pedagogisch beleid en de hierop van invloed zijnde in- en externe ontwikkelingen.
 • Je hebt kennis van (interventie)methodieken, principes en instrumenten van coaching.
 • Je hebt kennis van ontwikkelingsfases en ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen.
 • Je hebt kennis van voorschoolse educatie.

Wij bieden:

 • Een afwisselende baan in een leuke organisatie voor 24 uur per week.
 • Salaris gebaseerd op schaal 9 van de CAO Kinderopvang, afhankelijk van opleiding en ervaring (minimaal € 2.899,- tot maximaal € 3.910,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur per week).

Ja, ik wil!

Ben je overtuigd van jezelf en van deze functie? Stuur dan je motivatiebrief en CV met als onderwerp “Sollicitatie VVE-Coach”. Zorg ervoor dat je sollicitatie vóór 12 april 2021 bij ons binnen is.

Als je nog vragen hebt over deze vacature, neem dan contact op met Annemarie van der Kooij, Operationeel Manager Peuter & Co regio Noord. Het maken van een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Als onderdeel van de sollicitatieprocedure zoeken we je even op op social media.

Parttime uren: 24 per week

Soort dienstverband: Parttime, Bepaalde tijd

Salaris: €2.899,00 – €3.910,00 per maand

Werkschema:

 • ma-vr

Thuiswerken:

 • Nee

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina