VTH Manager – Matchd – Emmeloord

  • Part Time
  • Emmeloord

De functie

Help jij het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving zich klaar te maken voor de toekomst?

Het cluster VTH is recentelijk gestart met een doorontwikkeling om te onderzoeken wat het cluster nodig heeft voor de toekomst. De invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging staat voor de deur. De begrippen Maatwerk, Dynamisch, Vertrouwen en Belangenafweging zijn voor ons daarin leidend. Dit betekent dat we toe willen werken naar een cluster met zelfstandige teams, die nog meer in verbinding staan met onze inwoners.

Het cluster bestaat uit twee teams: team Vergunningen en team Handhaving. In het cluster werken ca. 30 medewerkers. Het werkveld van het cluster is breed en gevarieerd.

Team Vergunningen houdt zich bezig met onder andere omgevings- en evenementenvergunningen. Het team Handhaving is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van het omgevingsrecht, de APV, ASV, Wet op de kinderopvang en de Drank- en Horecawet.
Wij zijn op zoek naar een manager die het ingezette proces van doorontwikkeling samen met de medewerkers van het cluster verder weet te brengen.
Je bent een gedreven en daadkrachtige manager die ruime ervaring heeft met het integraal en situationeel leidinggeven en die medewerkers het vertrouwen geeft om zich verder te ontwikkelen. Je bent goed op de hoogte van het werkveld vergunningverlening en handhaving en hebt hier een duidelijke visie op. Je geeft leiding aan het cluster en bent er primair om medewerkers te faciliteren om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Je bent een klankbord voor strategisch-inhoudelijke vraagstukken. Je weet door een coachende manier van leidinggeven het cluster aan te sturen zonder zaken over te nemen en stelt je hierin dienstbaar op.

In onze organisatie werken we volgens vier kernwaarden die we belangrijk vinden en die onze strategie ondersteunen. Dit zijn: samenwerken, creativiteit, lef en verantwoordelijkheid. De manager die we zoeken, onderkent die waarden en neemt de medewerkers hierin mee. Samenwerken betekent ook nadrukkelijk de strategische samenwerking en verbinding zoeken met de andere managers in onze organisatie. De processen zijn op onderdelen nauw verweven en alleen als we die gezamenlijk aanvliegen, komen we tot het beste resultaat.

P.S. Op verzoek van de opdrachtgever wordt deze interim opdracht alleen aangeboden o.b.v. een (tijdelijk) loondienstverband. Factureren als ZZP’er is niet mogelijk aangezien er gevraagd wordt om de arbeid persoonlijk uit te voeren (geen vervangingsrecht) en er onder leiding en toezicht zal worden gewerkt. ZZP’ers dienen daarom tijdelijk (bij ons) op de payroll te komen


Functie eisen

  • Beschikt over een afgeronde HBO opleiding;
  • Minimaal 3 jaar ervaring als leidinggevende met het realiseren van veranderingen binnen het team in de afgelopen 5 jaar;
  • Ervaring met het verbeteren van processen en je kent de ontwikkelingen op het terrein van vergunningen, toezicht en handhaving goed;
  • Kennis van de nieuwe Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging;
  • Tenminste 2 jaar ervaring in een politiek-bestuurlijke organisatie in de afgelopen 5 jaar;
  • Kennis van de werkwijzen van de gemeente en de daarmee samenhangende bedrijfsvoering processen.

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie. U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt. Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina