VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR LAURENTIUS STICHTING – B&T – Delft

  • Part Time
  • Delft

De Laurentius Stichting in Delft (en omstreken), een ambitieuze, warme en waardengestuurde organisatie voor katholiek basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs, internationaal onderwijs en kinderopvang, zoekt, nu haar voorzitter een vervolgstap in haar carrière zet, een:


VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR (1,0 fte, schaal B5 cao bestuurders po)

in een collegiaal college van bestuur. Ben jij een bestuurder met lef die de ingezette koers naar modern toekomstgericht onderwijs doorzet? En voel jij je thuis in een dynamische, goed lopende organisatie die volop in ontwikkeling is? Lees dan snel verder!


Kwaliteiten


Intern en extern verbinden

Als voorzitter college van bestuur werk je intensief samen met je collega bestuurder, het team van het bestuursbureau en met de directeuren. Gezamenlijk vertaal je het strategisch beleid naar schoolniveau, waarbij je werkt vanuit de gemeenschappelijke kernwaarden, de solidariteitsgedachte en met oog voor de verschillen op elke school. Jij bent benaderbaar en zichtbaar aanwezig. Je bent nieuwsgierig naar de mens in de organisatie en weet wat er speelt. Ook ben je op processen en inhoud gericht. Mensen en middelen zet je effectief in, je stelt prioriteiten en neemt initiatief in besluitvorming. Daarbij handel je autonoom; altijd met draagvlak en vanuit betrokkenheid. Als onze voorzitter college van bestuur hecht je aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en tijdigheid. Voor jou geldt dat je vanuit visie concrete voorstellen formuleert en, daar waar nodig en gewenst, doorpakt.

Extern ben je de vertegenwoordiger van de stichting, een krachtig belangenbehartiger van de organisatie en een bestuurder van gewicht. Je bouwt en onderhoudt een netwerk binnen de samenleving en politiek van de regio, positioneert de organisatie toekomstbestendig en bent een verbindende gesprekspartner voor gerelateerde partijen.


Inspiratie en eigenaarschap

De directeuren van onze scholen zijn onder de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid integraal verantwoordelijk op schoolniveau en dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de stichting. Als bestuurder die het onderwijs snapt en er hart voor heeft geef jij hen vanuit vertrouwen ruimte om binnen de bestuurlijke kaders de school te leiden. Je herkent kwaliteit en inspireert anderen door perspectief toe te voegen en hen mee te nemen in wat er nog meer mogelijk is. Als goed werkgever bied je een luisterend oor in combinatie met daadkracht, zet je in op het talent van je collega’s en haal je energie uit ieders successen en leerervaringen. Samen met je collega bestuurder, de directeuren en de beleidsmedewerkers geef je handen en voeten aan het strategisch beleidsplan. Je zorgt samen voor de voorwaarden waaronder de directeuren met trots hun scholen onderscheidend kunnen positioneren en creëert een fijne leer- en werkomgeving met veel werkplezier voor de collega’s.


Analytisch vermogen en visie

Als allround voorzitter college van bestuur ben je gericht op de duurzame balans tussen onderwijsresultaten, kinderopvang, de professionele organisatie en bedrijfseconomische resultaten. Je hebt een goede kijk op organisatiestructuren en het inrichten van taken op bestuurs-, opvang- en schoolniveau. Je bent analytisch sterk, wat je in staat stelt om complexe en abstracte vraagstukken te doorgronden, hoofd- en bijzaken te scheiden en nieuwe kennis snel eigen te maken. Je stuurt op het op hoger niveau brengen van de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen en biedt ruimte voor innovatie en ontwikkeling. Jij hebt inhoudelijke kennis van onderwijsvernieuwing en bestuurlijke ervaring. Je zet op basis van ons strategisch beleidsplan en een ambitieuze visie de volgende stappen naar de toekomst. Jij weet de vertaalslag aan te sturen van strategische plannen naar de dagelijkse praktijk op onze scholen en kinderopvang.


Beleidsvoornemens

In de komende jaren staat, organisatorisch en inhoudelijk, de aansluiting tussen onderwijs en opvang centraal, evenals de verdere ontwikkeling van de (Integrale) Kind Centra. Je geeft sturing aan veranderprocessen, hebt inzicht in en kunt omgaan met alle facetten van dit soort processen. Je weet de maatschappelijke opdracht te realiseren, weet wat er speelt en kan dat duiden voor de positionering van de Laurentius Stichting. Je durft keuzes te maken, kunt deze onderbouwen en draagt de gemaakte keuzes uit.


Laurentius Stichting

De Laurentius Stichting is een katholieke, ondernemende en ambitieuze organisatie die hard werkt aan goed, bijzonder onderwijs en kinderopvang. Onderwijs dat kinderen een brede vorming en een mooie tijd op school biedt. Onderwijs dat kinderen voorbereidt op de middelbare school, een plaats op de arbeidsmarkt en een plaats in de maatschappij.

De kernwaarden van de Laurentius Stichting zijn: eigen, open, samen, groei, plezier, toekomstgericht en eigenaarschap.

Vanuit de kernwaarden (inclusief de gastvrijheid die door onze omgeving genoemd wordt als achtste kernwaarde) wordt door een kleine 900 medewerkers het onderwijs vormgegeven aan de op dit moment ongeveer 9.000 leerlingen op de 29 scholen die aan de Laurentius Stichting verbonden zijn, verspreid over zes gemeenten. Van de Laurentius Stichting maken 26 scholen voor regulier basisonderwijs, één internationaal georiënteerde basisschool, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs) deel uit. Daarnaast kent de Laurentius Stichting een aantal dochterstichtingen: Stichting Kinderspeelzaal, Stichting BOOST (buitenschoolse opvang) en Stichting IKC De Gouden Griffel. Binnen de Laurentius Stichting is veel ruimte voor eigenheid van scholen en kinderopvang vanuit een gedeeld kader en visie.

De toekomst van de Laurentius Stichting ziet er, mede door de grote betrokkenheid van het personeel, goed uit. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid stelt de Laurentius Stichting zich ten doel haar leerlingen kwalitatief goed onderwijs aan te bieden en bij te dragen aan hun menselijke ontwikkeling.


Ben je enthousiast?

Solliciteer dan uiterlijk 14 juni 2021. Gebruik daarvoor het sollicitatieformulier op vbent.org (bereikbaar via de sollicitatiebutton op deze pagina). Daar vind je ook een uitgebreide profielschets. Wij kijken uit naar je reactie!

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina