Verpleegkundige Medium Care Uitstroomgroep Forensische Psychiatrie Amersfoort (20-28 uur)

Wat ga je doenVoor wie jij er bent. Patiënten met een ernstige psychiatrische stoornis (EPA) en met een forensisch psychiatrische voorgeschiedenis voor wie de behandelintensiteit van een TBS kliniek niet langer nodig is en voor wie zeer gefaseerde doorstroom naar de reguliere GGZ noodzakelijk is. Samen met de behandelaar en de patiënt stel je een verpleeg- en behandelplan op, dat je uitvoert en evalueert. Je houdt het overzicht over de groep en doet gerichte interventies.

Goede communicatie is belangrijk, niet alleen voor de patiënten maar ook naar de andere disciplines in het multidisciplinaire team. Jouw werk doe je binnen een 24/7 rooster. Kortom, je bent er als verpleegkundige door:verpleeg-/behandelplannen op te stellen. te zorgen voor een optimaal behandel- en/of leefklimaat en de structuur van het behandelprogramma, het ritme van de dag en de gemaakte afspraken te bewaken.

overzicht over de groep te houden en interventies te doen als dat nodig is. De Medium Care bevindt zich binnen gebouw Kastanjehof en bestaat uit twee acute opname groepen (open en gesloten) waar patiënten verblijven die niet (meer) in crisis zijn, daarnaast is er een groep met patiënten die uitstromen vanuit De Voorde, een TBS kliniek (onderdeel van de Van der Hoeven kliniek) op het terrein van Zon & Schild. Het doel van de behandeling van deze laatste groep patiënten is dat deze patiënten weer zelfgekozen rollen in de maatschappij kunnen vervullen, gezonde kanten worden benadrukt en beperkingen worden geaccepteerd en dat de (forensische) zorgintensiteit gefaseerd verminderd kan worden. Jouw nieuwe collega’s van de uitstroomgroep op de Medium Care wachten al op je.

Met jou als verpleegkundige zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, zorg verlenen aan patiënten met een forensisch psychiatrische achtergrond voor wie doorstroom naar de reguliere GGZ noodzakelijk is. Hoe je ons team het beste kunt omschrijven. Open en collegiaal.

Wij werken intensief met elkaar samen en staan open voor feedback. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart. Waar ga je werken.

Bij GGz Centraal rekenen elk jaar zo’n 25. 000 cliënten op ons als de specialist in geestelijke gezondheidszorg. Samen met bijna 3. 000 collega’s willen we elke dag het verschil maken voor onze cliënten.

Dit doen wij deskundig en vanuit betrokkenheid. En door te verbinden, te innoveren en op elkaar te bouwen. Zo werken we samen aan de ggz van nu én van morgen. Meer weten over onze strategische koers.

Je leest het hier. Onze locaties vind je in het midden van het land. Ons werkgebied strekt zich uit over Eemland, Flevoland, Gooi & Vechtstreek en Veluwe & Veluwe Vallei. Jouw nieuwe werkplek.

De Medium Care in Amersfoort, onderdeel van Intensieve Psychiatrie binnen het gebouw Kastanjehof. Het betreft een unieke samenwerking tussen GGz Centraal en De Voorde, onderdeel van de Van der Hoevenkliniek. Binnen deze afdeling zijn patiënten opgenomen met een civiel- of strafrechtelijke maatregel die de strenge beveiliging van de forensische setting niet meer nodig hebben maar nog wel baat hebben bij de structuur. In de praktijk is gebleken dat de overgang van een forensische afdeling naar de reguliere geestelijke gezondheidszorg voor een aantal patiënten lastig is.

Deze unieke afdeling vormt een brug tussen de twee uiteenlopende behandelculturen.  De resultaatverantwoordelijke zorgeenheid Eemland ontfermt zich over een breed werkgebied. Regio Eemland is volop in ontwikkeling. De aandacht is gericht op doelmatige behandeling waarbij herstelgerichte transmurale patiëntenzorg in de keten centraal staat.

Samenwerking, optimalisatie en innovatie vind je terug in de visie op patiëntenzorg én werkgeverschap. Wat mag je verwachten. Mogelijkheden binnen GGz Centraal zijn er genoeg. Omdat we een grote organisatie zijn met verschillende werklocaties kunnen we inspelen op ontwikkelwensen, functie-inhoud, type behandelprogramma en woon-werkafstand.

Samen kijken we naar wat jij nodig hebt in je werk. Op professioneel én persoonlijk vlak: we zien wie je bent. Betere zorg begint bij jou en daar ondersteunen en faciliteren we je graag in. Ook kun je als verpleegkundige bij GGz Centraal rekenen op:een bruto maandsalaris tussen € 1.

955,- en € 3. 326,- (CAO GGZ, functiegroep 45) op basis van 36 uur. een contract voor 20-28 uur per week voor onbepaalde tijd. We werken vanuit vertrouwen, dus je krijgt bij ons meteen een vast contract.

 een eindejaarsuitkering, voor een fijne extra aan het einde van het jaar. 166 verlofuren en 35 levensfase-uren op basis van 36 uur. Zo willen we bijdragen aan een goede werk-privébalans. een goede pensioenregeling.

Prettig voor later. een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Daarmee heb je de mogelijkheid om jouw salaris fiscaalvriendelijk in te zetten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets, aanvullende reiskostenvergoeding of extra verlof. Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid.

Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wij vragen deze voor je aan en vergoeden de kosten.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina