Verpleegkundig specialist GGZ

Wil je als hbo-verpleegkundige je talentenop topniveau brengen. Volg dan bij VNN deMasteropleiding tot Verpleegkundig Specialist in de GGZ.   Per januari 2022 heeft VNN tweeopleidingsplekken beschikbaar.  Als verpleegkundig specialist GGZ onderscheid jij je vande generalistische verpleegkundige door een hogere mate vanzelfstandigheid, deskundigheid en beroepsontwikkeling.

Vanuitverschillende invalshoeken (verpleegkundig, medisch, psychologisch)richt je je daarbij op herstel of omgaan met de gevolgen van deproblematiek voor het dagelijks functioneren van de cliënt in zijnomgeving.   VNN is insamenwerking met GGZ Friesland een erkende praktijkinstelling voorde landelijke opleiding Master ANP-GGZ bij de opleidingsinstellingStichting GGZ-VS. De opleiding richt zich op 3rollen: verpleegkundig(regie)behandelaar (inclusief diagnostiek, farmacotherapie ensomatiek); innovator/onderzoeker;coach.  Je bentgedurende de opleiding (drie jaar) verpleegkundig specialist inopleiding (vios).

Je verdiept jouw kennis en kunde door middel vaneen kwalitatief hoogstaande opleiding en brengt jouwverpleegkundige kwaliteiten verder tot ontwikkeling in de driegenoemde rollen. Door middel van supervisie, coaching enwerkbegeleiding wordt ruim aandacht besteed aan jepersoonlijke/professionele effectiviteit. Het praktijkdeel wordtvormgegeven in meerdere werk/leerplaatsen en biedt je als viosdaardoor de mogelijkheid de behandelverantwoordelijke rol én teverdiepen én te verbreden en de opgedane kennis daarin teintegreren. Tijdens de opleiding werk je op drie verschillendewerkplekken, waaronder een jaar bij GGZ Friesland.

  Na succesvolle afronding van deopleiding ontvang je de onderwijsgraad Master of Science en deberoepstitel Verpleegkundig Specialist GGZ. Je wordt geregistreerdals verpleegkundig specialist in het BIG-register artikel14.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina