Verpleegkundig specialist GGZ

Mentrum is er voorAmsterdammers met ernstige psychiatrische problemen, vaak gepaardgaand met verslaving, trauma of een licht verstandelijke beperking. Wij sluiten niemand uit. Vanuit onze spoedopnameklinieken in hartjeAmsterdam, onze herstel ondersteunende vervolgklinieken en onzeambulante teams in de wijken van de stad bieden we de bestmogelijke zorg. Kort en intensief of langdurende trajecten.

In onzezorgprogramma’s staan kwaliteit, ‘thuis waar het kan’ en veiligheidhoog in het vaandel.  Mentrum wijkteamAmsterdam Zuidoost werkt volgens het FACT model. Vaak gaat ditsamen met een lichamelijke klachten, soms ook met verslaving. Dezorg vanuit de wijkteams is ambulant en outreachend, en eventueleopnames worden ook door het team gecoördineerd.

 Mentrum is onderdeel van Arkin. Arkin is een vooraanstaande organisatie op het gebied vanpsychiatrie en verslavingszorg. Arkin behandelt ca 35. 000 cliëntenmet ruim 4.

200 collega's op vele locaties. Arkin is ookopleidingsinstituut en verricht wetenschappelijkonderzoek. FunctiebeschrijvingAlsVerpleegkundig Specialist maak je deel uit van eenmultidisciplinair behandelteam waarin intensief met elkaar wordtsamengewerkt. Bij ons kan dit zowel in de rol van behandelaar alsregiebehandelaar.

Met jouw kennis en visiewordt het behandelaanbod en de behandelkwaliteit verder ontwikkeld. Je beheert een eigen caseload en daarnaast heb je een consultatievefunctie en coach je collega’s. Je behandelt, begeleidt enondersteunt (Care & Cure) en je wordt ingezet voorteam-overstijgende werkzaamheden. Hierbij kan je denken aan:intakes, lichamelijk en psychiatrisch onderzoek ensomatiek/somatische screeningen.

Je hebt specifieke aandacht voorco-morbiditeit bij psychiatrische stoornissen, verslaving ensomatische aandoeningen. Indien je aan de slag gaat alsregiebehandelaar, dan vervul je deze rol samen met de psychiater enGZ-psycholoog. Wil je meer weten. Eenvrijblijvend kennismakingsgesprek of een dagdeel meelopen is altijdmogelijk.

Kun je niet wachten. Kijk snel naar het filmpjehieronder en maak kennis met onze Verpleegkundig Specialisti. o. Louise Mulder, die jou graag meer vertelt over haarwerkzaamheden binnen een FACT team.

 Onzewerklocatie is in Diemen, nabij trein enmetrostation.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina