• Deeltijd
 • Rotterdam

Vacaturedetails
Dienstverband
Deeltijds

Volledige vacaturetekst

Trajectbegeleider / Klas als werkplaatsondersteuner

Bron: Miranda van der Meulen

Parttime te Rotterdam

Het Trajectbureau van Albeda is op zoek naar een ervaren Klas als werkplaatsondersteuner / trajectbegeleider, een specialist op het gebied van loopbaancoaching.

Het Trajectbureau verzorgt geen onderwijs maar ondersteunt studenten en onderwijsteams bij het behalen van studiesucces. De loopbaanontwikkeling van de student is het leidend principe voor de activiteiten van het Trajectbureau. Samen met externe professionals ondersteunt het Trajectbureau studenten die tijdens hun schoolloopbaan extra ondersteuning nodig hebben.

Wat ga je doen?

In deze functie ben je onderdeel van het ondersteuningsteam van het Trajectbureau en werk je voor MBO-opleidingen op niveau 1 t/m 4.
Het ondersteuningsteam wordt gevormd door medewerkers met de specialismen trajectbegeleiding, schoolmaatschappelijk werk en Time for You. Daarnaast zijn er korte lijnen met de begeleider passend onderwijs.

Klas als werkplaats is een geïntegreerde ondersteuningsaanpak voor niveau 1 en 2 mbo-studenten die te maken hebben met meervoudige stressfactoren. De ondersteuning is vervlochten met het onderwijs en wordt uitgevoerd op de leslocatie.

De ondersteuner (KAW-er) is een schoolmaatschappelijk werker, een trajectbegeleider of een time4you-er/jeugdhulpverlener. De KAW-er is verbonden aan een docententeam en werkt nauw samen met de studieloopbaanbegeleider (slb-er), met wie een tandem wordt gevormd. Studenten kunnen bij beide medewerkers terecht met vragen over school, loopbaan, fysieke-, psychische- en/of sociale problemen. Slb-er en KAW-er trekken samen op in de ondersteuning van jongeren, maar hebben ieder een eigen rol.

De KAW-er heeft een specialisme, maar werkt ook als generalist, is zichtbaar aanwezig op de leslocatie en intervenieert direct als een knelpunt wordt waargenomen. Soms gebeurt dat in de groep, soms in één-op-één contact met de student. De KAW-er kan buiten de kaders van het eigen specialisme denken en legt actief contact met studenten. Dat kan door in de groep te werken, maar ook door aanwezig te zijn in de kantine en in de gangen. Zo bouwt de ondersteuner door informele contactmomenten een relatie op met studenten.

Trajectbegeleiders zijn specialisten op het gebied van loopbaancoaching. Veel van de vraagstukken van de studenten kunnen door jou opgepakt worden. Denk hierbij aan loopbaanvraagstukken (past de opleiding bij mij? Zit ik op het juiste niveau?), gedragsproblemen (te laat komen of afwezigheid) en motivatieproblemen. De begeleiding is ondersteunend aan de schoolloopbaan van de studenten. Je werkt samen met ondersteuningsmedewerkers met een ander specialisme ter consultatie, advies en een eventuele doorverwijzing.

Wat heb je daarvoor nodig?

 • Je bent in het bezit van een relevant hbo-diploma (bijv. social work, toegepaste psychologie) en hebt ten minste drie jaar relevante werkervaring.
 • Je spreekt de taal van de studenten en weet hen te bereiken.
 • Je hebt kennis van pedagogiek en ontwikkelingspsychologie.
 • Je hebt kennis van en inzicht in het hulpaanbod (sociale kaart), hulpverleningsmethodieken en diagnostische instrumenten.
 • Je hebt kennis van gedragsproblemen.
 • Je hebt gedegen kennis van de opleidingen, projecten en andere trajectmogelijkheden in de regio Rijnmond.
 • Je hebt gedegen kennis van procedures die voortvloeien uit de kwalificatiewet, RMC-wetgeving en interne Albeda-procedures wat betreft (traject)begeleiding en het verzuimprotocol en in staat deze procedures toe te passen zonder bureaucratisch te werken.
 • Je beschikt over digitale vaardigheden en kunt goed omgaan met Microsoft Office-programma’s, met name met Teams, Word, Excel en Outlook.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:

 • Initiatief: Je bent in staat om zaken te initiëren, uit jezelf doelmatig actie te ondernemen. Je trekt zaken of projecten naar je toe, zowel intern als bij onderwijsteams. Je neemt initiatief om de samenwerking te bevorderen en legt externe contacten en onderhoudt deze.
 • Proactief: Je werkt preventief, oplossingsgericht en biedt ondersteuning in een zo vroeg mogelijk stadium. Waar haalbaar voorkom je doorverwijzing naar specialistische en duurdere zorg. Je werkt vanuit de kracht van de student.
 • Creativiteit: Je bent in staat om alternatieven te bedenken. Je vertaalt vragen van studenten en onderwijsteams in nieuwe originele benaderingen of concepten. Je hebt bij een vraag direct vele ideeën paraat. Je treedt buiten de bestaande kaders en houdt niet vast aan vastgeroeste ideeën. Je weet door prikkelende inzichten anderen aan te zetten tot meedenken.
 • Samenwerking: Je bouwt samenwerkingsrelaties op door sensitiviteit en respect voor anderen te tonen. Je bespreekt meningsverschillen op tactvolle en sensitieve wijze. Houdt anderen op de hoogte en betrekt hen bij het werk. Je neemt initiatieven om te overleggen met collega’s en bent bereid taken van anderen zo nodig over te nemen. Je hebt (in het ondersteuningsteam en het docententeam) een positieve en aanvullende inbreng. Je bent transparant in je aanpak en zorgt voor een terugkoppeling van je werkzaamheden.
 • Flexibiliteit: Je kan door te wisselen van gedragsstijl doelgericht en effectief optreden onder verschillende en veranderende omstandigheden. Je verricht werkzaamheden van uiteenlopende aard en bent in staat effectief te functioneren onder wisselende, onverwachte omstandigheden.
 • Zelfstandigheid: Je bent in staat in situaties met weinig richtlijnen en weinig structuur, zelfstandig te werken. Daarnaast ben je in staat verantwoordelijkheid te dragen en de eigen werkzaamheden te structureren. Je reageert alert op kansen, pakt zaken zelf op, zonder aansturing. Je houdt voor jezelf bij wat er nog gedaan moet worden en stelt zelf prioriteiten.
 • Klantoriëntatie: Je bent in staat om je in te leven in en te reageren op de behoeften van een student / onderwijsteam en toont een service gerichte instelling. Je zoekt intensief contact en onderhoudt dat waarbij je inspeelt op vragen van studenten en onderwijsteams. Je luistert goed en stelt open vragen en bent in staat om ontevredenheid bij hen te signaleren.
 • Lef en contact: Je stapt met “open mind” op studenten af en maakt gemakkelijk contact, zowel individueel als in een groep. Je beweegt je gemakkelijk in een groep studenten en kunt weerstand van een student ombuigen tot concrete acties.
 • Generalistisch: Je bent breed inzetbaar op meerdere terreinen van ondersteuning. Je kan op een breed scala aan vragen en omstandigheden soepel inspelen en eerste steun bieden. Daarnaast kan je opereren op het grensvlak van de eigen expertise en externe organisaties. Je ben in staat te observeren/signaleren en kunt eerst zelf oplossend handelen en draagt studenten, als dat nodig is, over naar specialistische hulp. Je werkt indien nodig dwars door de ketens heen en neemt daarin zo nodig de regie naar andere partners toe.

Wat bieden wij jou?

Albeda biedt iedereen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien. Je komt bij ons te werken in een stimulerende omgeving waarin vrijheid en verantwoordelijkheid centraal staan. Onze Albeda Academie verzorgt opleidingen en trainingen die gericht zijn op het verwerven van kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van individuele competenties. En wanneer je ondersteuning nodig hebt bij je loopbaanontwikkeling kun je terecht bij ons Mobiliteitscentrum. Zij kunnen samen met jou kijken welke mogelijkheden er nog meer zijn binnen Albeda.
Naast de arbeidsvoorwaarden die voortvloeien uit de cao mbo biedt Albeda het cafetariasysteem arbeidsvoorwaarden, waarin je je arbeidsvoorwaardenpakket aan je persoonlijke wensen en situatie kunt aanpassen. Voorbeelden zijn o.a. een (elektrische) fiets of e-scooter, contributie sportvereniging en scholing. Ook kun je deelnemen aan diverse leuke en interessante personeelsactiviteiten.

Solliciteren

Albeda hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons innovatiever, creatiever en het werk leuker. Iedereen wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.
Ons sollicitatieproces verloopt volledig digitaal via deze website. Heb je belangstelling voor de functie, klik dan op de actieknop ‘Solliciteren’. Een sollicitatie via e-mail kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.
Je kunt je sollicitatiebrief richten aan Patrick Karreman
De vacature sluit op 13 mei 2022.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Soort dienstverband: Parttime

Source

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina