Teamleider Jeugdzorg

De functie Teamleider kenmerkt zich door het in combinatie met de Gedragswetenschapper (duaal) leidinggeven aan één team. De Teamleider is onder verantwoordelijkheid van de Regiomanager belast met organisatorische leidinggevende taken ten behoeve van een team waarbinnen verschillende functies c. q. Hulpverleningsvormen worden aangeboden.

De Teamleider jeugdzorg:* Geeft de dagelijkse leiding aan een team in algemene zin op het gebied van kwaliteit en inhoud van werkprocessen, personele, organisatorische en budgettaire (zoals personeelsformatie) aangelegenheden, binnen de daartoe gestelde beleidskaders en geldende richtlijnen;* Plant en organiseert de werkzaamheden van het team;* Verricht activiteiten in het kader van personeelsbeleid, zoals o. a. Werving & selectie, voeren van functionerings- & beoordelingsgesprekken, ontwikkeling & scholing en (preventieve) verzuimbegeleiding.
* Stimuleert kwaliteiten van medewerkers in het team en maakt deze productief door coaching op houding en attitude als professional, om te komen tot het bereiken van de gewenste en afgesproken resultaten;* Draagt zorg voor het uitvoeren van deskundigheidsbevordering en persoonlijke ontwikkelingsplannen;* Neemt deel aan het (toekomstige) team rondom de jeugdige en mede verantwoordelijk voor kernbeslissingen; * Beheert en bewaakt het vastgestelde budget;* Rapporteerd periodiek de behaalde resultaten aan de Regiomanager;* Onderhoudt en is verantwoordelijk voor de in- en externe contacten met partners in de regio.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina