Teamleider Jeugdzorg

De Teamleider jeugdzorg:

Geeft de dagelijkse leiding aan een team in algemene zin op het gebied van kwaliteit en inhoud van werkprocessen, personele, organisatorische en budgettaire (zoals personeelsformatie) aangelegenheden, binnen de daartoe gestelde beleidskaders en geldende richtlijnen;

Plant en organiseert de werkzaamheden van het team;

Verricht activiteiten in het kader van personeelsbeleid, zoals o.a. werving & selectie, voeren van functionerings-

[Lees verder ....}

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina