Studiecoach (hoofdinstructeur)

 • Part Time
 • Den Haag
De studiecoach maakt deel uit van het multidisciplinair team dat op elke campus gepositioneerd is.
Hij heeft geloof in één-na-laatste kansen en is een duurzame, betekenisvolle volwassene ten midden van de complexe realiteit van de jongere.

De studiecoach gebruikt gesprekstechnieken om samen met de jongeren de problemen in de leefgebieden in kaart te brengen. Daar waar stagnatie in de studie optreedt, onderzoekt de studiecoach de reden waarom voortgang in de studie stagneert. Daar waar andere zaken spelen verwijst die studiecoach door naar de schoolmaatschappelijk werker of loopbaan adviseur.

De studiecoach biedt individueel verschillende werkwijzen aan op het gebied van: studietaken plannen, doeltreffende manier van huiswerk maken, passende leer strategieën, structuur aanbrengen, verduidelijken van opgaven en lesstof, prioriteiten leren stellen.

Het overnemen van studenten van de studieloopbaanbegeleider, die een intensievere studiebegeleiding nodig blijken te hebben, onder verantwoordelijkheid van de betrokken docent en met periodieke afstemming van de aanpak en voortgang.

Dit houdt in:

 • met de student bepalen welke problematieken rond studie stagnatie aangepakt moeten worden;
 • de sterke en zwakke kanten van de student analyseren en deze betrekken bij het maken van een plan van aanpak om de studie stagnatie op te heffen;
 • vaardigheden van de student vergroten bij het organiseren en uitvoeren van de studie;
 • vooruit kijken met de student wat hij/zij moet doen aan schoolwerk, stage opdrachten, maken van huiswerk, voorbereiding voor toetsen en examens (plannen);
 • onderzoeken welke leermethode bij de student past en het aanreiken van leermethodes die passen bij de aard en aanleg van de student;
 • motivator en klankbord zijn de student;
 • samen met de student naar oplossingen van problematieken zoeken waarbij de student geleidelijk aan steeds meer een leidende rol daarin krijgt;
 • oplossingsgericht coachen, problematieken achterhalen, analyseren en komen met diverse mogelijkheden om deze op te lossen;
 • advisering van de jongere, waar nodig tot het aangaan van verdere professionele hulp en inzet van experts en professionals;
 • vraagbaak en luisterend oor zijn voor zowel student, docent en SLB-er;
 • intermediair kunnen zijn tussen verschillende interne en externe stakeholders en informatie verzamelen en delen met de verschillende partijen en afspraken maken in het kiezen van eenduidige afspraken;
 • deelnemen aan mini-ZAT en overleg met de interne begeleidingsspecialist;
 • registreren van begeleidingsafspraken in Leerling Volg Systemen: Senet en Magister.

Deze functie is structureel. De aanstelling zal in een tijdelijk dienstverband aanvangen.

Wij bieden je een prettige werkomgeving bij een dynamische en op ontwikkeling gerichte organisatie. Het betreft een functie op functieniveau 9. Het salaris bedraagt minimaal € 2616,00 en maximaal € 3916,00 bruto bij een volledige betrekking (1 fte is 37 uur per week). Daarnaast bieden wij gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering van 8,33% in december, reiskostenvergoeding, een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering en 30 vakantiedagen. Bovendien kent ROC Mondriaan goede scholings- en opleidingsmogelijkheden. Zorg jij dat de Mondriaan van morgen goed voorbereid wordt op werk of een vervolgopleiding? ROC Mondriaan is dé huisopleider van Haaglanden als het gaat om middelbaar beroepsonderwijs. Ook voor een taal- of rekencursus, bijscholing of een ander traject kun je bij ROC Mondriaan terecht. Dagelijks zijn ruim 2.000 vakkundige, innovatieve en betrokken medewerkers actief binnen 29 herkenbare scholen en diensten.

Op de campus Brasserskade in Delft is een school-overstijgend begeleidingsteam actief. Het team bestaat uit loopbaanadviseurs, schoolmaatschappelijk werkers en studiecoaches. Tevens onderdeel is de voorziening ‘Bras Flex’, die zorgt voor een heroriëntatie, om zo uitgevallen studenten door te kunnen begeleiden naar een nieuwe opleiding of werk.
Je werkt in een klein team van 9 medewerkers waarin je brede inzetbaarheid, een kwetsbare opstelling én de samenwerking met de verschillende Bras scholen belangrijke succesfactoren zijn. Er is veel aandacht voor individuele begeleiding en coaching.
In deze baan maak je het verschil!

Het begeleidingsteam zoekt met ingang van 1 januari 2021 een Studiecoach (Hoofdinstructeur) voor 0,8 fte.

 • Het is belangrijk dat een studiecoach bekend is met het mbo en over pedagogisch didactisch vaardigheden beschikt.
 • Minimaal een mbo niveau 4 diploma, bij voorkeur Pedagogisch Medewerker
 • in het bezit van een diploma Instructeur of de bereidheid dit diploma te behalen;
 • bekendheid met alle begin- en eindniveaus binnen het mbo;
 • ervaring in het individueel coachen en begeleiden van studenten in de leeftijd van 16 t/m 27 jaar;
 • ervaring met bijzondere doelgroepen; waaronder studenten met autisme, ADD en ADHD;
 • in staat zijn werkzaamheden zelfstandig te plannen en te organiseren ;
 • In staat zijn om in complexe en onverwachte situaties maatregelen te treffen waardoor je orde op zaken stelt;
 • prioriteiten kunnen stellen, voortgang bewaken en, indien nodig, doeltreffende maatregelen treffen;
 • gevoelig voor de ontwikkelingen binnen de organisatie en deze ontwikkelingen in overweging kunnen nemen bij de eigen besluitvorming;
 • ervaring in en affiniteit met groepswerk en het groepsgewijs coachen/begeleiden van jongeren.

Voor alle aanstellingen geldt dat men in beginsel op elke plek binnen ROC Mondriaan ingezet kan worden.
Voor benoeming is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Het opvragen van referenties en eventueel een assessment en/of proefles maken onderdeel uit van de procedure. Alleen kandidaten die aan de functie-eisen voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een gesprek.

Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Voor meer informatie over de vacature kan je contact opnemen met dhr. M. Gaarenstroom, schooldirecteur, te bereiken via telefoonnummer 06 22558853.

Heb je belangstelling voor deze functie en voldoe je aan het gewenste profiel, dan kun je vóór 24 november 2020 solliciteren via de sollicitatiebutton.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina