Sociaal werker/regisseur

De Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn is verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg- en ondersteuningstaken in Borger-Odoorn in het kader van de WMO en Jeugdwet en de uitvoering en doorontwikkeling van de ondersteuningstaken op het gebied van (arbeids)re-integratie in het kader van de participatiewet. Er wordt integraal gewerkt in 3 teams, vanuit 3 geografische leefgebieden. De stichting wil toonaangevend zijn in haar methodiek en werkwijze binnen het sociale domein met als uitgangspunt 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur. Het regenboogmodel en de visie op het sociaal domein van de gemeente Borger-Odoorn liggen hieraan ten grondslag. Het uitgangspunt is (het vergroten van) de zelfredzaamheid van de inwoner/cliënt. We zien onszelf niet als oplosser van de problemen, maar ondersteunen daar waar nodig en mogelijk: samen los je het op! Binnen de stichting zijn momenteel ongeveer 45 medewerkers werkzaam.

Per 1 augustus 2021 ontstaat voor de locatie de Hondsrug (Borger) de vacature van

Sociaal Werker/Regisseur (1)

(28-32 uur)

Als sociaal werker/regisseur (1) in één van de teams dien je te kunnen interveniëren op 3 niveaus, te weten:

1. Het versterken van eigen kracht, zelfredzaamheid, het sociaal netwerk, informele ondersteuning voor zover van toepassing.

2. Het bieden van kortdurende ondersteuning aan inwoners/cliënten die zich daarna weer zelf redden.

3. Het toeleiden van inwoners/cliënten naar individuele-/maatwerkvoorzieningen vanuit de WMO, de jeugdwet of de participatiewet.

Je bent verantwoordelijk voor een eigen caseload. Je voert keukentafelgesprekken met de inwoner/cliënt en maakt samen een ondersteuningsplan. In dit plan breng je de situatie in beeld en leg je vast wat nodig is voor de cliënt om op een duurzame manier toe te werken naar de beoogde doelen. Hierover maak je concrete afspraken en je begeleidt, motiveert en stimuleert de inwoner/cliënt vanuit een coachende rol om zo de doelen uit het plan te realiseren. Uitgangspunt is de zelfredzaamheid en de mogelijkheden van de inwoner/cliënt. Het ondersteuningsplan is in samenhang met de andere leefgebieden van het sociale domein. Verder houd je contact met de inwoner/cliënt conform de afspraken in het ondersteuningsplan en voer je samen met de inwoner/cliënt regie op de uitvoering van het plan. Je signaleert belemmeringen tijdens de uitvoering van het ondersteuningsplan en schakelt waar nodig met de ketenpartners. Je werkt op basis van het zogenoemde T-shaped professional concept, d.w.z. dat de sociaal werker/regisseur (1) generalist is met relatieve specialisaties, waarvan binnen het team gebruik kan worden gemaakt.

Wij zoeken iemand die:

  • Beschikt over een afgeronde relevante opleiding HBO denk-werkniveau.
  • Twee jaar relevante ervaring heeft.
  • Aanvullende relevante cursussen en opleidingen heeft gevolgd.
  • Communicatief en representatief is.
  • Beschikt over de competenties:

– Creativiteit

– Netwerken

– Oordeelsvorming

– Probleemanalyse

– Resultaatgerichtheid

Het is een pre als de sociaal werker/regisseur (1):

  • Kennis van het gebied heeft.
  • Dialect spreekt.
  • SKJ geregistreerd is.

Arbeidsvoorwaarden

We hanteren de cao Sociaal Werk. De functie is gewaardeerd op schaal 8. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke functie voor de periode van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Sollicitatieprocedure

Je motivatiebrief en CV kun je sturen naar mevrouw D. Bastings (d.bastings@socialeteamsborgerodoorn.nl). Tevens kun je hier het functie- en competentieprofiel opvragen. Meer informatie over de organisatie vind je op de website .

Verdere informatie kun je opvragen bij de teamcoördinator, mevrouw A. Keizer (06-11 91 45 73), waar je uiterlijk 14 juni 2021 ook je sollicitatie aan kunt richten.

ZorgpleinNoord

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina