Sociaal pedagogisch werker 3

Wil je weten wat La Hacienda biedt aan zorg? Kijk dan op onze website. Heb je vragen over de vacature, dan kun je bellen naar kantoor (085-2003993).
/p

p
Om bij La Hacienda in dienst te treden is de overhandiging van een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht. Ook doen wij vergewisonderzoek en vragen referenties op.
/p

/p

Functiebeschrijving

La Hacienda is een jonge, dynamische organisatie die volop in ontwikkeling is. La Hacienda vindt dat iedereen onderdeel is van de maatschappij. Onze doelgroep bestaat uit jongeren tussen de 16 en 26 jaar, wonend op ofwel een beschermde woonlocatie in Groningen, ofwel een eigen woonplek hebben met ambulante begeleiding door La Hacienda. Er is sprake van psychiatrische problematiek, soms in combinatie met een licht verstandelijke beperking wat zorgt voor problemen op verschillende levensgebieden en waarbij hulp nodig is bij het aanleren van vooral praktische vaardigheden. We creëren een pedagogische omgeving waarin jongeren gestimuleerd worden ‘zelf te doen en te ontdekken’, dus zelf de regie voeren en hun eigen keuzes maken. Voor elke jongere is persoonlijke aandacht om aan doelstellingen te werken die geschikt en haalbaar zijn. La Hacienda streeft ernaar om binnen twee jaar jongeren praktische vaardigheden aan te leren die nodig zijn om zelfstandig te wonen. Het traject wordt afgesloten met een zinvolle dagbesteding, waarin is geïnvesteerd in een gezond netwerk buiten La Hacienda. Het eindresultaat is een eigen woonplek waar zij de start van hun volwassen leven kunnen voortzetten.

Wij zijn op zoek naar een sociaal pedagogisch werker 3 voor één van onze beschermd woonlocaties. Het betreft een vacature op oproepbasis, je wordt ingepland als vaste invaller, voornamelijk gedurende de zomerperiode of bij vervanging wegens ziekte.

 • Je bent onderdeel van een vast team;
 • Je stelt samen met de jongere concrete doelen en ondersteunt de jongere tijdens het behalen van deze doelen;
 • Je onderhoudt contact met andere betrokken instellingen;
 • Je verstrekt informatie over regelingen en voorzieningen;
 • Je overlegt en ondersteunt betrokkenen uit de leefomgeving van de jongere, zodanig dat zij een constructieve bijdrage kunnen leveren aan het hulpverleningsproces;
 • Je biedt opvang in acute crisissituaties;
 • Je rapporteert over de verrichte werkzaamheden en ontwikkelingen ten behoeve van de jongere;
 • Je houdt maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving bij;
 • Je stelt zorgplannen op die gericht zijn op meerdere levensgebieden;
 • Je evalueert de algemene zorgverlening (zorgplannen, evaluatieverslagen, rapportages e.d.) en stelt deze zo nodig bij.
 • Je bent bereid deel te nemen aan intervisies en werkoverleggen.

Functie-eisen

 • Een relevante beroepsopleiding op minimaal HBO-niveau, zoals; SPH, Social Work of MWD;
 • Zelfstandig en methodisch kunnen handelen en werken;
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Een proactieve houding;
 • Een open, stimulerende en flexibele werkhouding;
 • Bereid zijn tot het draaien van onregelmatige diensten.

Overige informatie

We bieden een arbeidsovereenkomst op basis van oproep voor 6 maanden. Na 6 maanden bestaat er een aanzienlijke kans, dat bij goed functioneren, de arbeidsovereenkomst wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst met vaste uren.
We houden ons aan de CAO Sociaal Werk met een brutoloon vanaf €2712,- bij een volledig dienstverband, afhankelijk van ervaring en kennisniveau (Schaal 8).

Als dé geschikte kandidaat zich aandient, dan sluiten we de vacature. Hebben we onze match nog niet gevonden? Dan zoeken we wellicht langer door.

Sollicitatie richten aan

We vinden het belangrijk te horen wat je motivatie is om te solliciteren op deze vacature. We ontvangen daarom graag een motivatiebrief én cv. Stuur die naar info@lahacienda.nu

Nadere informatie

Wil je weten wat La Hacienda biedt aan zorg? Kijk dan op onze website. Heb je vragen over de vacature, dan kun je bellen naar kantoor (085-2003993).

Om bij La Hacienda in dienst te treden is de overhandiging van een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht. Ook doen wij vergewisonderzoek en vragen referenties op.

ZorgpleinNoord

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina