Senior beleidsmedewerker jeugdzorg – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Den Haag

 • Freelance
 • Den Haag

Wil jij de jeugdzorg merkbaar verbeteren? Werk je graag aan uitdagende complexe beleidsmatige vraagstukken? Dan is dit een mooie vacature voor je. Als ervaren beleidsmedewerker werk je samen met je collega’s aan twee thema’s in het jeugddomein: het voorkomen van geweld binnen de jeugdhulp en het versterken van het vakmanschap van jeugdprofessionals.

Voorkomen van geweld
In juni 2019 kwam de Commissie de Winter met het eindrapport ‘Onvoldoende beschermd. Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945-heden’. In dit rapport staan aanbevelingen die bijdragen aan de erkenning van slachtoffers van dit geweld en het voorkomen van geweld in de jeugdzorg. Voor de opvolging van de aanbevelingen van de Commissie de Winter is in augustus 2019 een projectteam gestart met medewerkers van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid.

Jij versterkt dit projectteam vanuit VWS, agendeert het thema binnen het jeugddomein en brengt het verder. Zo werk je de aanbevelingen op het VWS-terrein uit en ontwikkel je beleid op dit gebied. Hierover ga je proactief in gesprek met veldpartijen en collega’s binnen beide ministeries. Kortom: je fungeert binnen de directie Jeugd als hét aanspreekpunt op het voorkomen van geweld binnen de sector.

Versterken van vakmanschap
Het versterken van het vakmanschap van professionals is het andere belangrijke thema waarmee jij aan de slag gaat. Dit krijgt onder andere vorm via het programma Zorg voor de Jeugd. Dit programma is in het voorjaar van 2018 gepresenteerd in partnerschap met gemeenten, aanbieders, professionals, cliënten en het Rijk. Het doel van het programma is de jeugdhulp, -bescherming en -reclassering merkbaar en meetbaar beter te maken, zodat kinderen, jongeren en gezinnen tijdig passende hulp ontvangen. Binnen dit programma zijn zes actielijnen vastgesteld. De zesde actielijn gaat over investeren in vakmanschap. Hierin is een aantal opgaven voor de arbeidsmarkt en het versterken van vakmanschap geformuleerd.

Samen met de actielijncoördinator geef jij dit thema verder vorm. Jouw focus ligt op het versterken van het vakmanschap van de professionals in de jeugdhulp. Dat betekent dat je met veldpartijen afspraken maakt over richtlijnontwikkeling en samen met het Nederlands Jeugdinstituut en beroepsverenigingen het samenwerkingsplatform voor jeugd concreet vormgeeft. Andere onderwerpen zijn het dossier scholing en het kennisontwikkelingsprogramma van ZonMw ‘Wat werkt voor de jeugd’. Je brengt actief verbindingen tot stand met andere programma’s die VWS samen met het veld uitvoert waarin het thema vakmanschap van de jeugdprofessional ook is verankerd. Denk aan programma’s als Kansrijke Start, Scheiden zonder schade en Geweld hoort nergens thuis. Proactief zoek je naar mogelijkheden om het vakmanschap van onze professionals verder te versterken.

Je opereert in een divers werkveld binnen een complexe omgeving, met veel politieke aandacht, uiteenlopende belangen en forse budgetten. Daarin is het belangrijk om regelmatig af te stemmen met collega’s binnen de directie die zich richten op betrokken dossiers en collega’s van andere directies of andere ministeries. Verder heb je regelmatig contact met externe partijen, zoals gemeenten, Vereniging Nederlandse Gemeenten, cliënt- en lotgenotenorganisaties, zorgaanbieders, beroepsverenigingen, Jeugdzorg Nederland en andere (vertegenwoordigers van) zorgaanbieders. In de samenwerking met al deze partijen werk je aan gedragen oplossingen en neem je hiervoor als dit nodig is de regie. Ook benut je de contacten om signalen uit de praktijk op te pikken die je mogelijk voor verbetering of versterking van het beleid kunt gebruiken. Het snel opbouwen van een relevant netwerk is daarom cruciaal.

Jouw taken in een notendop

 • Je werkt inhoudelijke vraagstukken uit en brengt deze verder. Dat doe je aan de hand van aanbevelingen vanuit de commissie en de doelen in het plan Zorg voor Jeugd, maar ook op basis van door slachtoffers, cliënten of zorgaanbieders ingebrachte signalen.
 • Je werkt in de verschillende trajecten aan verbeteringen, ondersteunt de implementatie daarvan en adviseert de ambtelijke en politieke leiding daarover.
 • Je beantwoordt Kamervragen, schrijft brieven aan het parlement en bereidt debatten voor. Je vervult daarin, naast een inhoudelijke, waar nodig ook een coördinerende rol.
 • Je maakt inhoudelijke en, waar nodig, financiële en juridische analyses.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma en minimaal vijf jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt kennis van en ervaring met de Jeugdwet en/of andere zorgstelsels.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het coördineren van werkzaamheden.
 • Je bent goed benaderbaar en soepel in de omgang.
 • Je bent sterk in het ontwikkelen, onderhouden en functioneel inzetten van netwerken.
 • Je bent proactief en flexibel.
 • Je kunt een brug slaan tussen beleid en uitvoeringspraktijk en bedenkt innovatieve oplossingen.
 • Je kunt goed samenwerken met oog voor resultaat.
 • Je kunt complexe zaken gemakkelijk inzichtelijk maken en vlot schakelen tussen verschillende dossiers.
 • Je kunt zowel schriftelijk als mondeling helder communiceren, bent in staat om een onafhankelijke mening te vormen en weet mensen van jouw ideeën te overtuigen.

Herken jij je ook hierin?
Jij bent gedreven om samen met ons verandering en verbetering te realiseren op deze thema’s. Je houdt van de dynamiek van een politiekgevoelig dossier en bent in staat uitvoering te geven aan complexe beleidsmatige vraagstukken en veranderopgaven. Onder tijdsdruk weet je resultaten te boeken en je beschikt daarbij over doorzettingsvermogen. Gevoel voor humor en relativeringsvermogen zijn daarbij belangrijk. Je bent creatief en hebt ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving. Dat betekent dat je een scherp oog hebt voor (politieke) belangen en partijen en je weet deze rond een gezamenlijk doel of thema te verbinden. Je wordt enthousiast van taaie vraagstukken en gaat moeilijke situaties en onzekerheid niet uit de weg. Je laat je niet snel van je stuk brengen, weet door te vragen en hebt een natuurlijk overwicht.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau
schaal 12
Maandsalaris
Min €3.815 – Max. €5.671 (bruto)
Dienstverband
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur
1 jaar
Minimaal aantal uren per week
32
Maximaal aantal uren per week
36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Richt je sollicitatie onder vermelding van vacaturenummer VWS200202 (Jeugd) aan Annemarieke Taal, MT-lid directie Jeugd.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat, dan verzoeken wij je een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Kinderen in Nederland groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en doen mee aan de samenleving. Dat is de beleidsdoelstelling van de directie Jeugd.

De directie Jeugd is verantwoordelijk voor het stelsel van preventie en jeugdhulp, zoals dit in de Jeugdwet is vastgelegd. De Jeugdwet, die op 1 januari 2015 in werking is getreden, maakt gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor het leveren van de voorzieningen op dit gebied.

Je werkt bij ons in een dynamische, politiekgevoelige en veelzijdige omgeving. Aandachtsgebieden zijn de kwaliteit van jeugdhulpvoorzieningen, professionalisering, bestuurlijke en financiële aspecten van het stelsel van jeugdhulp, participatie van jongeren en preventie, risicogroepen en kennisbeleid, arbeidsmarkt en vakmanschap, en internationale samenwerking. De directie bestaat uit ongeveer zeventig mensen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5.000 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1.300 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, het Centrum Indicatiestelling Zorg, het Centraal Administratie Kantoor en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina