• Deeltijd
 • Eindhoven

Vacaturedetails
Salaris

€ 2.780 – € 3.961 per maand

Dienstverband
Deeltijds
Vaste baan
Tijdelijk

Volledige vacaturetekst

Vacature Schoolmaatschappelijk werker Eindhoven
20-24 uur per week, tot 31 december 2022

Staat voor jou het belang van de jongere centraal?
Wil je werken in een hectische en dynamische schoolomgeving?
Ben je een enthousiaste, professionele en flexibele hulpverlener?

Dan is de functie schoolmaatschappelijk werker misschien iets voor jou!

We zijn op zoek naar een schoolmaatschappelijk werker, voornamelijk inzetbaar binnen het MBO. Het schoolmaatschappelijk werk is er voor die leerlingen waarbij het niet vanzelfsprekend is dat zij hun schoolloopbaan afronden met een diploma. Deze leerlingen hebben extra ondersteuning nodig vanwege problemen thuis en/of op school. Wij werken vroegtijdig, kortdurend en laagdrempelig. Maar soms is de vraag dermate complex dat in nauwe samenwerking met externe partijen een passend plan gemaakt wordt.
Het doel is om schoolverzuim en intensievere en specialistische hulp te voorkomen en het welbevinden van leerlingen te verbeteren zodat zij hun schoolloopbaan positief afsluiten.

Het huidige team schoolmaatschappelijk werk bestaat uit 23 medewerkers en is gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het schoolmaatschappelijk werk op 60 scholen binnen het basis-, voortgezet- en middelbaar onderwijs in Eindhoven.

De functie omvat de volgende taken:

 • Signaleren van problemen bij leerlingen en het omgaan met (complexe) probleemsituaties van leerling en gezin;
 • Je werkt volgens de meldcode;
 • Actief contact leggen en motiveren van leerlingen en/of hun ouders voor hulpverlening samen met leerkrachten;
 • Het uitvoeren van kortdurende hulpverlening aan jeugdigen en ouders en trainingen voor jeugdigen 6 – 23 jaar;
 • Het onderzoeken en analyseren van (complexe) probleemsituaties van leer- en/of gezinssysteem;
 • Het bemiddelen en interveniëren in crisissituaties;
 • Participeren in het zorgteam;
 • Het geven van advies, informatie en consultatie aan ouders, docenten en netwerkpartners;
 • Het verzorgen van milieurapportages ten behoeve van aanvragen voor bovenschoolse voorzieningen of verwijzingen naar het speciaal onderwijs;
 • Zorgen voor een tijdige en adequate doorverwijzing naar WIJeindhoven, regionale sociale wijkteams, Veilig Thuis door het aanleveren van rapportage en het inwinnen van consultatie;
 • Afstemming en samenwerking met andere partijen zoals huisartsen en POH, leerplicht, GGD, GGz, Jeugdzorg, politie en de eigen Lumens collega’s zoals Dynamo Jeugdwerk, Expertisecentrum Mensenhandel en het Sociaal Raadlieden Werk;
 • Dossiervorming en registratie.

Voor de functie gelden de volgende vereisten en kwaliteiten:

 • Afgeronde hbo- opleiding sociale studies, pedagogiek of vergelijkbaar;
 • SKJ-registratie of de mogelijkheid tot registratie; zie voor meer informatie https://skjeugd.nl/;
 • Flexibel kunnen schakelen tussen de verschillende schoolculturen;
 • Zelfstandig werken maar ook het met regelmaat je teammaatjes opzoeken voor sparringsessies of gewoon om bij te praten;
 • Ervaring in het uitvoeren van kortdurende psychosociale hulpverlening aan jeugdigen en ouders en trainingen jeugd 6 – 23 jaar;
 • Met gemak je eigen weg vinden, zowel binnen de eigen organisatie, de scholen als binnen een van de vele samenwerkingsverbanden waar Lumens aan deelneemt;
 • Ervaring in pedagogisch adviseren;
 • Kennis van en inzicht in het hulpaanbod en hulpverleningsmethodieken;
 • In staat zijn tot het snel analyseren en handelen in crisissituaties;
 • Beschikken over een uitgebreide kennis van de sociale kaart;
 • In staat zijn tot het gebruik maken van de onderwijszorgstructuur en onderwijsvoorzieningen;
 • Inzicht in samenhang leer- en psychosociale problemen en problemen bij kinderen;
 • Deskundigheid op het terrein van ontwikkeling van kinderen en op het terrein van kinderen, jongeren en ouders binnen het gezinssysteem;
 • Communicatief vaardig, flexibel, open en denkt vanuit te leveren prestaties;
 • Verplichting vakantie op te nemen tijdens de schoolvakantie.

Daarnaast ben je, als de bezetting erom vraagt, onderdeel van de Crisisdienst buiten kantooruren. We hebben een brede, laagdrempelige Crisisdienst qua problematiek en er zijn geen leeftijdsgrenzen. Inwoners nemen rechtstreeks met onze crisisdienstmedewerkers contact op voor een noodsituatie. Onze Crisisdienst is buiten kantooruren beschikbaar voor crisisinterventies in het werkgebied Zuidoost-Brabant (20 gemeenten). De Crisisdienst is ter overbrugging van de avond, nacht en weekend en de eerstvolgende werkdag wordt de crisis overgedragen aan de reguliere hulp.
Elke 6 weken is er een overleg met daarin o.a. casuïstiekbespreking. Het rooster wordt in onderling overleg ingepland.
Voor de Crisisdienst krijg je een vergoeding voor de bereikbaarheid en een vergoeding voor de daadwerkelijke oproepen, inclusief onregelmatigheidstoeslag. De uren worden ingezet buiten de reguliere contracturen, dus als meeruren in een hogere salarisschaal.

Wij bieden:

 • Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk in schaal 8 (min. € 2.780,00 tot max. € 3.961,00);
 • Contract voor 20-24 uur per week, tot 31 december 2022
 • Ondersteuning door de gedragswetenschapper;
 • De mogelijkheid om meer uren per week te werken en deze te compenseren tijdens de schoolvakanties;
 • Loopbaanbudget, individueel keuzebudget, pensioenregeling, reiskostenregeling, fietsenplan en een 13e maand;
 • We zijn groot voorstander van deskundigheidsbevordering, werkbegeleiding en intervisie en er is ruimte voor het hanteren van flexibele werktijden.

Informatie over de functie is te verkrijgen bij Marcita Betorina (Clustermanager Uitvoerende Teams), via 06 57 67 42 38.

Solliciteren kan tot en met zondag 14 augustus 2022.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Soort dienstverband: Deeltijds, Vaste baan, Tijdelijk
Contractduur 4 maanden
Parttime uren: 20-24 per week

Salaris: €2.780,00 – €3.961,00 per maand

Aanvullende vergoedingen:

 • 13e maand
 • Vakantiegeld

Arbeidsvoorwaarden:

 • Bedrijfsfeesten
 • Budget voor professionele ontwikkeling
 • Extra vakantiedagen
 • Fietsplan
 • Flexibele werkuren
 • Kerstpakket
 • Pensioen
 • Reiskostenvergoeding
 • Telefoonplan
 • Werk vanuit huis

Werkschema:

 • ma-vr

Recruitmentinzichten

Werving van 1 kandidaat voor deze functie

Vacatureactiviteit

Vandaag geplaatst

Source

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina