Pedagogisch medewerker B (DJK)

 • Part Time
 • Wijhe

Trias Jeugdhulp biedt met ruim 325 medewerkers én ruim 550 pleegouders ondersteuning bij opgroeien en opvoeden in Overijssel, maar ook in de regio Twente en Midden-IJssel/Oost Veluwe. Wij bieden onze hulp bij voorkeur thuis of in de directe omgeving van de cliënt.

Dagbehandeling Jonge Kind van Trias in Wijhe heeft een vacature voor de functie van:


Pedagogisch medewerker B (
voor 16 uur per week)

De vacature is in eerste instantie voor de duur van een half jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Dagbehandeling Jonge Kind (DJK) is een behandelgroep voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 2,5 t/m 5 jaar. De DJK is gehuisvest in kindcentrum de Bieënkorf in Wijhe. Er is een nauwe samenwerking met het kindcentrum. De DJK is op dit moment geopend op woensdag en vrijdag. Er komen maximaal 8 kinderen per dag.

Op de dagbehandeling werken we vanuit het sociaal-competentiemodel, waarbij de leeftijdsadequate ontwikkelingstaken als doel worden gesteld. Daarnaast werken we oplossingsgericht. Het bieden van voorspelbaarheid, duidelijkheid en structuur is een belangrijk onderdeel van de behandeling.

Ten behoeve van de behandeling verricht je werkzaamheden zoals: het ontwikkelen en uitvoeren van groepsactiviteiten, het doen van observaties, het verzorgen van rapportages en overdrachten en het voeren van kind- en teamgerichte gesprekken. Ook verzorgende en huishoudelijke werkzaamheden behoren tot jouw takenpakket. Samenwerking vormt een belangrijk onderdeel binnen de behandeling, zowel met collega’s (multidisciplinair team) als met ouders/verzorgers en externe organisaties zoals kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen.


Dit vragen wij:

 • Je hebt minimaal een afgeronde opleiding mbo-SPW of een hbo-SPH, danwel een daarmee gelijkgestelde opleiding.
 • Je kunt een pedagogisch en veilig leefklimaat bieden.
 • Je hebt ruime ervaring in het werken met kinderen en hun ouders en bent bereid om te werken in een multidisciplinair teamverband.
 • Je hebt ervaring in het werken met zowel groepsdynamische processen als met individueel gerichte begeleiding.
 • Je weet te werken vanuit het competentiemodel, daarbij is oplossingsgericht werken een attitude.
 • Je bent een sterke, flexibele persoonlijkheid.
 • Je bent in staat te reflecteren op je eigen handelen.
 • Je kunt omgaan met weerstand en crisissituaties.

Wij bieden:

Een zelfstandig tijdelijke functie in een aantrekkelijke en informele werksfeer. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform cao Jeugdzorg, salarisschaal 7.


Informatie:


Sollicitaties:

Je schriftelijke reactie met CV kun je, uiterlijk vóór 19 september 2021, onder vermelding van vacaturenummer 043-2021 richten aan Personeelszaken t.a.v. Marie van der Vegte, personeelszaken. Je ontvangt een automatisch bericht van ontvangst. Gesprekken zijn gepland op dinsdag 21 september 2021 tussen 11.30 en 14.30.


Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijk gebleken geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur. Indien je wordt aangenomen dan moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 • Voor het versturen van privacygevoelige informatie via e-mail maken wij gebruik van beveiligd mailen via Zivver.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina