• Deeltijd
 • Den Haag
Vakgebied: Pedagogisch Coach


Startdatum: 01-08-2022


FTE: 24-32


Type onderwijs:

Functie omschrijving:

SCOH peuterscholen vormen samen met de SCOH basisscholen n geheel. Onze scholen worden daarom ook wel basisschool 2 12 genoemd. Kort gezegd kunnen kinderen vanaf 2,5 jaar al naar school. De peuterschool en de basisschool werken hecht samen. Ze delen het gebouw, worden geleid door n schooldirecteur en er is een doorgaande leerlijn. Op onze 21 peuterscholen ontwikkelen peuters zich tot kleuters. Door samen te spelen, te ontdekken en te doen. In een veilige en vertrouwde omgeving. Ruim 650 peuters bezoeken onze peuterscholen en 60 medewerkers zetten zich dagelijks in om voor de peuters allerlei leuke activiteiten te organiseren. Er is veel aandacht voor taal.

Over ons

Op onze peuterscholen draait alles om de ontwikkeling van de peuter. Spelend leren is waar het allemaal om draait. We werken met een programmas voor Voorschoolse Educatie (VE). Deze programmas stimuleren de ontwikkeling van het kind door extra taalaanbod en taalondersteuning. Ook leren peuters vaardigheden waardoor ze veel makkelijker wennen in groep 1.

Wat bieden we?

Een uitdagende baan waarin jij:

 • pedagogisch medewerkers coacht in vaardigheden, kennis en gedrag zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen en hun werk op een kwalitatief hoogwaardige manier blijven uitvoeren.
 • een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie hebt bij de veranderprocessen in de peuterscholen en de professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers.
 • verantwoordelijk bent, in samenspraak met de schooldirecteur, voor de versterking van de kwaliteit van de uitvoering van ons programma op de peuterscholen.
 • werkt aan de borging van de doorgaande lijn naar de kleutergroepen.
 • kwaliteitsplannen opstelt, observeert, monitort en verbetertrajecten initieert.
 • kennis uitwisselt en samenwerkt met collega-coaches en de basisschool.

Kortom, een baan waarin jij je coachende en communicatieve vaardigheden inzet om onze pedagogisch medewerkers maximaal te faciliteren in hun werk.

Wie ben jij?

 • Je hebt een hbo-diploma op pedagogisch of didactisch gebied.
 • Jij beschikt over de juiste kwalificatie-eisen voor een pedagogisch coach/ beleidsmedewerker in de kinderopvang.
 • Je zet verschillende interventietechnieken, coachmethodes en – instrumenten in.
 • Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt de ambitie n de capaciteiten om verander- en verbeterprocessen in gang te zetten en te begeleiden.
 • Je hebt een hoog reflecterend vermogen.
 • Je werkt goed samen, op verschillende niveaus.
 • Je bent zelfstandig en flexibel.
 • Je hebt kennis van opbrengstgericht werken en van de ontwikkeling van het jonge kind.

Onze ideale nieuwe collega heeft

 • minimaal drie jaar relevante werkervaring,
 • gewerkt met VVE-programmas zoals Piramide, PUK, Speelplezier of Peuterplein,
 • en liefst ervaring met video-interactiebegeleiding.

Als je dan k nog enthousiast en collegiaal bent, dan gaan we zeker graag met je in gesprek!

Omschrijving organisatie:

SCOH komt voort uit de protestants-christelijke traditie. We geven onze traditie vorm op een manier die past bij onze tijd en de omgeving waarin we werken. Met onze principes en uitgangspunten aan de ene kant, en openheid voor nieuwe en andere opvattingen aan de andere. Identiteit betekent voor ons mr dan levensbeschouwing. We zien onze identiteit ook terug in onze kernwaarden, de pedagogische opvattingen van de school en in de onderwijskwaliteit die we nastreven.

Onze identiteit moedigt ons aan om na te denken hoe we in de wereld willen staan. Rituelen zijn waardevol, maar niet het enige. De achterliggende waarden zijn minstens zo belangrijk. Ouders en school hebben allebei een rol bij het uitdragen en naleven van die waarden.

Op onze scholen en peuterspeelzalen komen kinderen van verschillende achtergronden en afkomst bij elkaar. Een rijk palet. Dat biedt kansen. Kansen om kennis te maken met andere waarden. Wij geloven dat leerlingen juist daardoor vertrouwen ontwikkelen. In zichzelf n in de ander.


Recruitmentinzichten

Vacatureactiviteit

Vandaag geplaatst

Source

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina