Pedagogisch coach/beleidsmedewerker

Wee-Play kinderopvang is een middelgrote organisatie met zes locaties, BSO en Dagopvang in de Gemeente Roerdalen en Echt-Susteren.

Je kunt bij ons komen werken in een warm tijd met vele mogelijkheden.

Wat houdt de functie in? Als pedagogisch beleidsmedewerker/coach draag je bij aan de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het pedagogisch beleid. Je vertaalt het pedagogisch beleid naar de concrete werksituatie. Je geeft advies en ondersteuning aan pedagogisch professionals en draagt actief bij aan de verbetering van de pedagogisch kwaliteit op de werkvloer.

Als pedagogisch beleidsmedewerker/coach kun je werkzaam zijn op een VVE-locatie en biedt je inhoudelijke ondersteuning aan collega’s bij de uitvoerbaarheid van het gestelde VVE-inspectiekader van de locatie.

Wat betekent dit in de praktijk? Als pedagogisch beleidsmedewerker/coach ben je periodiek aanwezig op de locatie en in je rol als coach help je pedagogisch professionals in het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en coaching behoeften. Je draagt bij aan kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van pedagogisch professionals bij de begeleiding van de betreffende groep kinderen.

Op de VVE-locatie(s) begeleid je de pedagogisch professionals in de uitvoering van de VVE-actieplannen en stelt deze zo nodig bij. Je hebt regelmatig overleg met de directeur van de VVE-locatie(s) en doet voorstellen met betrekking tot het professionaliseren van het team. Je ondersteunt bij de implementatie van het kindvolgsysteem KIJK! 0-7en de borging hiervan. Je levert een bijdrage aan de evaluatie en bijstelling van het borgdocument VVE en het scholingsplan van de locatie.

Wat vragen wij:

– HBO werk en denkniveau conform kwalificatie-eisen. Zie hiervoor: https://www.kinderopvang-

werkt.nl/werkgevers/kwalificatie-eis-pedagogisch-beleidsmedewerker-coach

– Kennis en inzicht in het pedagogisch beleid en de invloed van in-en externe ontwikkelingen;

– Kennis van methodieken, principes en instrumenten van coaching;

– Kennis van ontwikkelingsfases en ontwikkelingsgebieden van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar;

– Bij voorkeur in het bezit van een VVE certificaat van een NJI erkende methode en praktijkervaring in een of meer VVE-methodes;

– In staat zijn zelfstandig te werken in afstemming met de directeur van de locatie;

– Goede mondelinge en schriftelijk uitdrukkingsvaardigen in het overdragen van kennis en informatie en het opstellen van beleids-en coaching plannen;

– Bereid om op meerdere locaties te werken;

Arbeidsvoorwaarden: Je bent werkzaam onder de CAO Kinderopvang. Inschaling gebeurt afhankelijk van relevante ervaring in schaal 9.

Contractduur 12 maanden

Parttime uren: 24-30 per week

Soort dienstverband: Parttime, Bepaalde tijd

Aanvullende betalingen:

  • Overuren uitbetaald
  • Vakantiegeld

Arbeidsvoorwaarden:

  • Kerstpakket
  • Reiskostenvergoeding

Werkschema:

  • Dagdienst

Thuiswerken:

  • Nee

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina