Orthopedagoog / Voorzitter commissie toelaatbaarheid PO – SWV Kop van Noord Holland Passend Primair Onderwijs – Alkmaar

  • Part Time
  • Alkmaar

Vacature: Orthopedagoog/Voorzitter commissie toelaatbaarheid bij SWV Kop van Noord-Holland passend primair onderwijs 0,4 fte (16 uur per week)

De organisatie:
Het samenwerkingsverband passend onderwijs Kop van Noord-Holland (2701) is een samenwerkingsverband tussen VO (16 scholen voor regulier en speciaal voortgezet onderwijs) en PO (74 scholen voor basisonderwijs en 7 scholen voor speciaal (basis) onderwijs) in de gemeenten Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel. Het samenwerkingsverband heeft de maatschappelijke opdracht om: “een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen zodanig te organiseren, dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Iedere leerling moet een passende plek op een van onze scholen geboden worden.”

Of anders gezegd: zorgen voor een dekkend onderwijsaanbod!

Wat zoeken wij:

Wij zijn op zoek naar een voorzitter/ beoordelaar/ orthopedagoog voor de toelaatbaarheidscommissie passend onderwijs. Als orthopedagoog bent u goed op de hoogte van het beleid, de regelgeving en de bekostiging van passend onderwijs. Daarnaast bent u in staat beslissingen te nemen in de toewijzing en ondersteuning van leerlingen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs cluster 3 en 4 en Eureka (voorziening hoogbegaafdheid).

Kernactiviteiten:

– Voorzitten en coördineren van de CTO (Commissie toelaatbaarheid) m.b.t. toewijzing, bewaking van het proces en de procedures in deze, beoordeling van de aanvraagdossiers en de deskundigheidsadviezen.

– Voorzitten van besprekingen met ouders, school en/of andere betrokkenen, die gericht zijn op het tot een besluit komen inzake aanvragen toelaatbaarheid.

– Adviseren van scholen en ouders ten aanzien van passend onderwijs vraagstukken.

– Adviseren (samen met de CTO-leden) op casusniveau over aanvragen voor vrijstelling van onderwijs.

– Vaststellen wanneer een onderwijs-zorgarrangement noodzakelijk is en hierover overleg voeren met de gemeenten.

– In kaart brengen en registreren van de thuiszitters en zorgdragen, vanuit de kaders van het samenwerkingsverband, voor het terugleiden van deze kinderen naar onderwijs.

– Signaleren en bespreken van eventuele kansen en zorg over scholen (met school en bestuur) binnen ons samenwerkingsverband.

– Onderhouden van contacten met leerplichtambtenaren/wijkteam over leerlingen met complexere problematiek.

– Signaleren van kansen voor verbetering ten aanzien van het onderwijs in de regio en de samenwerking met externe organisaties.

– Zorgdragen voor de kwartaalrapportages aan het bestuur, de thuiszittersrapportages aan het ministerie en het jaarverslag CTO voor de besturen.

– Behandelen van eventuele bezwaarschriften volgens de opgestelde procedure

– Bijdragen aan beleidsontwikkeling binnen het samenwerkingsverband op het gebied van toelaatbaarheid en ondersteuning.

– Uitdragen en mede vorm geven van de missie en visie van ons samenwerkingsverband

Competenties:

– Oordeelsvorming en analytisch vermogen

– Schriftelijk en mondeling communicatief zeer vaardig

– Plannen en organiseren; van eigen werk en processen rond aanmelding

– Relatienetwerken; u kunt zowel in- als extern relaties ontwikkelen en bestendigen

– Omgevingsbewustzijn; u bent op de hoogte van maatschappelijke en regionale ontwikkelingen

– Overtuigingskracht; u kunt omgaan met tegenstrijdige belangen

– Reflectie en ontwikkeling

– Empathisch

– Besluitvaardig

Kennis en ervaring:

– U hebt een universitaire opleiding Orthopedagogiek/Psychologie afgerond

– U hebt een brede expertise op het gebied van passend onderwijs, onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen en mogelijkheden voor SO/SBO/regulier onderwijs in de regio.

– U kunt sturen en handelen vanuit een handelingsgerichte visie op passend onderwijs

– U hebt kennis en ervaring met de uitgangspunten van handelingsgericht werken

– U bent in staat tot het leiden van gesprekken waarin emoties en verschillen van mening voorkomen.

– U kent bij voorkeur de sociale kaart en scholen in onze regio

– U bent in staat op diverse niveaus gesprekken te voeren met bestuurders, schoolleiders, intern begeleiders, leerkrachten en ouders.

– U bent in het bezit van een rijbewijs en auto

Wat bieden wij?

Wij bieden een dynamische werkomgeving in een enthousiast team met hart voor onderwijs. U komt in dienst van het samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland, passend primair onderwijs. Salariëring volgens CAO-PO, OOP maximaal schaal 11. Taakomvang: 0,4 fte (16 uur per week). Standplaats Alkmaar, met mogelijkheden voor thuiswerken.

Selectieprocedure:

Bent u geïnteresseerd, dan zien wij graag uw reactie tegemoet vóór 18 september 2020.
De eerste ronde van het sollicitatiegesprek vindt plaats op 24 september 2020.

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Katja Walstra-Groot, orthopedagoog/voorzitter CTO Kop van Noord-Holland (06 – 11 626 006).

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

  • Werk vanuit huis mogelijkheden
  • Vakantiegeld
  • Dertiende maand / Eindejaars Bonus
  • Bedrijfstelefoon

Parttime uren: 16 per week

Deadline sollicitaties: 18-9-2020

Soort dienstverband: Parttime, Onbepaalde tijd

Ervaring:

  • ervaring in orthopedagogiek en passend onderwijs: 5 jaar (Aanbevolen)

Thuiswerken:

  • Ja

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina
Plaats je Curriculum Vitae (CV) online!

Plaats nu je Curriculum Vitae (CV) online op VacatureKinderopvang.nl. Niet alleen kan je deze bij je sollicitatie meesturen naar de werkgever(s). Het is ook mogelijk voor de deelnemende werkgevers op onze site om deze in te zien en contact met jou op te nemen. Lees hier verder.