Orthopedagoog | psycholoog jeugdzorg 24 tot 36 uur

Ben jij de professional die door het gedrag van de jeugdige heen kijkt. We bieden een afwisselende en uitdagende baan binnen onze RVE Diagnostiek & behandeling. De RVE bestaat uit ruim 50 enthousiaste en kundige gedragswetenschappers; waaronder GZ-psychologen, kinder- en jeugdpsychologen NIP en (postmaster) orthopedagogen, ieder met hun eigen expertise en specialisme. Onze gebiedsteams bieden hulp vanuit de specialistische orthopedagogische jeugd & opvoedhulp en vanuit de BJGGZ.

Wij bieden laagdrempelige hulp; dichtbij en snel. Dat doen wij in het gezin, op school, het kinderdagverblijf, het pleeggezin, de daghulpgroepen, gezinshuizen en verblijfsvoorzieningen. Vanuit de orthopedagogische jeugd- en opvoedhulp werk je complementair samen met ambulant hulpverleners en pedagogisch medewerkers in de gezinnen en op onze verblijfsvoorzieningen. Soms is de situatie in een gezin zo gespannen dat het voor een jeugdige beter is om tijdelijk niet meer thuis te wonen.

Voor deze jeugdigen van 12-18 jaar zijn er logeerhuizen voor diverse doelgroepen verspreid over de gehele regio Haaglanden. In deze huizen krijgen jeugdigen de kans om op een rustige en veilige plek verder te werken aan hun toekomst. Vanuit de basis-JGGZ bied je onder verantwoordelijkheid van een regiebehandelaar outreachende handelingsgerichte diagnostiek (HGD)en/of behandeling. Dit kan zijn enkelvoudig of aanvullend op onze specialistische orthopedagogische hulp.

Binnen ons portfolio hebben wij ons gespecialiseerd op de themas: trauma, hechting, systeem, gedrag-en ontwikkelingsproblemen, seksualiteit en veiligheid. Geen dag is voor jou hetzelfde. Middels handelingsgerichte diagnostiek lever je input aan de ambulant hulpverlener voor een op maat gemaakt cliëntplan. Je geeft (kortdurende) behandelingen aan kinderen/jongeren.

Je adviseert de ambulant hulpverleners en de pedagogisch medewerkers vanuit je expertise. Daarnaast lever je een bijdrage aan methodiek- en beleidsontwikkeling van de RVE Diagnostiek & behandeling.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina