Onderwijsassistent Basisonderwijs: extra handen in de klas

Als onderwijsassistent word je in het schooljaar 2021/2022 ingezet in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Door jouw inzet hebben leerkrachten meer tijd en ruimte om gerichte aandacht te geven aan de ontwikkeling van de leerlingen in de groep. Je begeleidt (groepjes) leerlingen, zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat en ondersteunt de leerkracht waar nodig.

De dagelijkse werkzaamheden zullen in overleg met de schooldirectie, IB en de groepsleerkracht worden vastgesteld. De overkoepelende en algemene werkzaamheden worden hieronder benoemd.

Leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning

 • Je overlegt met de leraar welke leerlingen extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben.
 • Je verzorgt het begeleid inoefenen van lesstof en/of vaardigheden van individuele leerlingen en/of subgroepen leerlingen.
 • Je stimuleert leerlingen tot luisteren, zich te concentreren, vragen te stellen, e.d.
 • Je houdt toezicht op c.q. begeleidt leerlingen, signaleert en corrigeert (on)gewenst gedrag en bespreekt dit met de leraar.
 • Je verricht algemene onderwijsondersteunende taken.

Organisatie en beheer

 • Je levert een bijdrage aan de organisatie van schoolactiviteiten.
 • Je bereidt op verzoek van de leraar lesmateriaal voor.
 • Je levert een bijdrage aan de inrichting van de onderwijsruimte.
 • Je beheert en onderhoudt lesmaterialen en onderwijsmiddelen.
 • Je begeleidt nieuwe docenten en ondersteunt hen waar nodig.

Bevoegdheden & verantwoordelijkheden

 • Verantwoording: hiërarchisch aan de toegewezen leidinggevende en functioneel aan de leraar over de juistheid en volledigheid van de leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning, de organisatie en het beheer, de verzorging van leerlingen en de professionalisering.

Kennis en vaardigheden

 • Je bent bereid om zich de vaktechnische kennis van de praktijk van leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning eigen te maken.
 • Je bent bekend met hygiëne en gezondheid van leerlingen.
 • Je hebt inzicht in de organisatie en werkwijze van de school.
 • Je hebt vaardigheid in het omgaan met en begeleiden van leerlingen.
 • Je hebt vaardigheid in het uitvoeren van begeleid inoefenen van lesstof en/of vaardigheden.
 • Je hebt vaardigheid in de praktische organisatie van schoolactiviteiten.

Contacten

 • Je hebt contact met leerlingen over het inoefenen van lesstof en/of vaardigheden om vragen te beantwoorden.
 • Je hebt contact met de leraar over bevindingen van leerlingen om deze te bespreken en informatie uit te wisselen.
 • Je hebt contact met collega-groepsassistenten over de praktische organisatie van schoolactiviteiten om informatie uit te wisselen.

Wie ben jij en wat heb je voor ons in petto?

 • Je hebt een afgeronde opleiding Onderwijsassistentie;
 • Je hebt affiniteit met jongeren in het basisonderwijs;
 • Ervaring als onderwijs in het basisonderwijs is een pré;
 • Sterke pedagogische en didactische vaardigheden;
 • Actieve en initiatiefrijke houding;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Sterke wil om samen te werken en veel te leren.

Wat bieden wij jou?

 • Een contract tot de zomervakantie 2022;
 • Een inspirerende werkplek op één van onze partnerscholen in Amsterdam of Almere;
 • Eventueel een extra combinatiefunctie bij één van onze naschoolse programma’s;
 • De kans om impact te maken en jongeren perspectief te bieden op een succesvolle toekomst!

Voel jij een match? Solliciteer dan gelijk!

Herken je jezelf in deze functie? Dan willen we graag kennis met je maken! Stuur je CV met motivatiebrief naar sharon.baljet@weekendacademie.nl en mail gerust als je voorafgaand nog vragen hebt.

Start: 16 augustus 2021, aan de start van het nieuwe schooljaar!

Uren: 24-40, minimaal 4 dagen

Nationale Vacaturebank

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina